Bøllingsø, Stenholt Øst, Natteravn 3, Bane 3 (21-10-2020) Bøllingsø, Stenholt Øst, Natteravn 3, Bane 3 (21-10-2020)