Instruktion, Natteravn 1, Margrethelund 13/10-2016Mødested:

Haveforeningen Skovly på Kirkebækvej i Viborg.

Afmærkning fra rundkørsel Vestre ringvej / Vestermarksvej


Parkering:

Parkering på veje i kolonihaveområdet. Følg vagternes anvisninger.


Løbsområde:

Margrethelund skov. Det er en privat skov.

Målestok 1:10.000 / Ækvidistance 2,5m

Der benyttes printede kort i plastpose.

Stævnecenter:

Fælleshus i Haveforeningen Skovly.

Her findes stævnekontor med salg af ledige baner samt kiosk.

Stævnecenteret må ikke betrædes med pigsko eller snavsede løbesko – hverken før eller efter løbet.

Bad og omklædning:

Omklædning indendørs i stævnecenter. Ingen bademulighed.

Toiletter

Toiletter i stævnecenter.

Afstande:

Fra P til stævnecenter:

0-100 m.

Fra stævnecenter til start:

100 m.
Kort:

Margrethelund 2016.

Målestok 1:10.000 / Ækvidistance 2,5m

Der benyttes printede kort i plastpose.

Terrænbeskrivelse:

Blandet løv- og nåleskov med moderat kupering. Veludbygget stibillede og rigtig mange hugninger i granbeplantningen.

En del afklippede grene i hugninger og skovbund.

Blandet gennemløbelighed.

Grønne lineære tætheder på kortet er mange steder væltede grantræer af forskellig størrelse.


Baner:

Bane 1:

7,0 km.

Sort, Svær,

24 poster

Bane 2:

5,7 km.

Sort, Svær,

17 poster

Bane 3:

4,5 km.

Sort, Svær,

18 poster

Bane 4:

3,5 km.

Sort, Svær,

15 poster

Bane 5:

4,1 km.

Gul, Mellemsvær

18 poster


Startlister:

Vil være at se på Natteravn 1’s hjemmeside, og ophænges i stævnecentret.

Lejebrik:

Udleveres ved start.


Backupkort:

Udleveres ved start.


Start:

Afstand til start 100 m. Følg snitlet rute med reflekser ad grusvej mod syd fra stævnecenteret.

Ingen transport af overtøj.

Der er styret start med starttid på alle baner mellem kl. 19.30 og 20.15.

Startinterval er 2 minutter såvidt det er muligt.

Bemærk: Der er ikke fri start som ved de øvrige løb.


Postbeskrivelser:

Der anvendes IOF symboler for alle baner.
Postbeskrivelser er trykt på løbskortet.
Løse postbeskrivelser ved start.

Det er dog en forudsætning for udlevering, at løberen medbringer en holder til postbeskrivelsen.


Poster:

Alle poster er markeret med refleks og med EMIT kontrolenhed monteret på toppen.

Mål:

Fra sidste post til mållinje skal afmærkning følges.

Ved passage af mållinjen skal målposten stemples.

Herefter følges afmærkning videre frem til tidtagning.

Pas selv på ved passage af grusvejen.

Ved tidtagningen aflæses EMIT-brikken og stræktider udskrives.

Lejede brikker afleveres.

Hvis brikken ikke afleveres betales en erstatningspris på kr. 500,-.

Løbskortet beholder løberen selv.

Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Max tid 2 timer


Resultatlister:

Resultatlister ophænges i stævnecenteret.

Vil endvidere kunne ses via O-service på Natteravn 1’s hjemmeside snarest efter løbet.


Kontrolsystem:

EMIT, elektronisk kvitterings- og tidtagningssystem. Løberne har selv ansvaret for, at egne brikker virker.


Tilmelding på dagen

Henvendelse i stævnecentret.

Sælges så længe kort haves.

Juniorløbere (-20): kr. 60-

Seniorløbere (20-): kr. 70,-

Evt. brikleje + 15 kr.

Tilmeldte på dagen starter efter de ordinært tilmeldte.


Kiosk

Kiosk med begrænset udvalg findes i stævnecentret.


Børnepasning:

Ingen


Info:

Keld Gade, kgadeprivat@mail.dk (86629263 - 40619263)


Stævneorganisation:

Stævneleder: Keld Gade, Viborg OK

Stævnekontrol: Pia Gade, Viborg Ok

Banelægger: Keld Gade, Viborg OK

Banekontrol: Jakob Gade, Viborg OK

Dommer: Jess Rasmussen, Viborg OK