Adresse: Skivevej 93, 8800 Viborg
CVR nummer: 29650306

Onsdag 23. september
Start i tidsrummet kl. 12 – 17 på P-pladsen ved Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter. 
Orienteringsløbet gennemføres i Bjerringbros boligområders stier, samt bynære eng- og skovområder omkring Idrætsparken
Der vil være lette, mellemsvære og svære baner af forskellige længder.
Børn kan være med, såvel som uøvede og øvede voksne orienterere, – så her er oplevelser for hele familien. Bane 1: Svær 5-6 km — Bane 2: Svær 3,5-5 km — Bane 3: Mellemsvær 3-5 km — Bane 4: Begynder/Let 2-3 km  – Du får ved Start et kort over nærområdet med indtegnede poster på.
Banerne er lagt, så al passage af Ringvejen sker gennem vejtunnellerne, og løberne kommer ikke ud på befærdede veje uden for boligområderne.  – Det er gratis at deltage. – Enkeltpersoner behøver ikke at tilmelde sig forud. – Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer af større grupper, klasser og klassetrin, af hensyn til korttrykningen.  – Tilmeld på tlf.: 51 86 30 33 eller email: tagearent@gmail.com
Arrangør: Viborg Orienteringsklub 
På youtube ligger en lille introduktionsvideo om orienteringsløb. Følg dette link: https://youtu.be/Ez4jGb9BHoc

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2/2020

20.april 2020, online via SKYPE

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jørn Svendsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

 

Næste møde:

25.maj 2020, Klokken 19:15, VO-res Hus eller SKYPE

Bilag:

NIL

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt.
 1. Konstituering af bestyrelsen
  Formand Jess Rasmussen
  Næstformand Tommy Kirk Damsgaard
  Kasserer Pia Gade
  Sekretær Karsten Christiansen
  Medlem Jørn Svendsen

 2. Opfølgning på generalforsamlingen
  Efter generalforsamlingen gik Danmark i ”lock down” den 11.marts. Dette har væsentlig indflydelse på klubbens aktiviteter. Behandlingen af aktiviteterne findes i dette referat under punkt 5.
  Ad Generalforsamlingens pkt. 4:
  ViKaSki: Koordineringen imellem de tre klubber virker generelt meget tilfredsstillende. Jess har indskærpet overfor de andre klubber at der ikke bør arrangeres andre aktiviteter på dage med træningsløb.

 3. Gradvis og kontrolleret åbning af klubben, herunder ViKaSki-løb, Poster i Skoven, Kom&Prøv, Midtjysk Sprint Cup og Læsø 3-dages.
  10. maj er fortsat skæringsdato for regeringens næste fase af åbningen af DK og er også styrende for vores aktiviteter. Pr dags dato er der ingen ændringer til de af bestyrelsen udmeldte begrænsninger.
  Midtjysk Sprint Cup samt Kom&Prøv er aflyst. Læsø 3-dages lever endnu.
  Poster i skoven er fortsat underlagt de aktuelle restriktioner, såsom ingen tidtagning via EMIT og lignende som kan være smitte overførende. Men de virtuelle tiltag, via O-track, har haft en særdeles positiv indflydelse på aktivitetsniveauet i klubben.
  Kom&Prøv og øvrige rekrutteringstiltag suspenderes indtil videre. Genoptages når klubbens kerne aktiviteter er tilbage til normalen.

 4. Genåbning af klubhuset – rengøring med mere
  Klubhuset er fortsat lukket.
  Pia har kontakt med rengøringsfirmaet. VO fastholder aftalen og ønsker at støtte den lokale selvstændige erhvervsdrivende. Vi forventer at rengøringen kan genoptages i løbet af april måned.

 5. Klubbens hjertestarter
  Nuværende serviceaftale løber fortsat, men firmaet har varslet en væsentlig forøgelse af udgiften til vedligehold. Efter en visuel inspektion af hjertestarteren virker den funktionel og den er udstyret med et label der beskriver at batterierne skal skiftes inden juni 2021.
  Anders Byrdal har siden anskaffelsen i 2013 varetaget vedligeholdelsen og inddrages i sagen for at bidrage med erfaringer og forventninger.
  Beslutning om fremtidig strategi udsættes til næste møde.
 1. Bordet rundt
  Jess: DOF er i store vanskeligheder grundet Corona situationen og aflyste arrangementer. Foreslår at VO donerer kr. 100 per medlem, hvilket svarer til omtrent kr. 14000,-
  Der diskuteres for og imod:
  Jess: Donationen vil sammen med øvrige klubbers donationer kunne sikre driften af eliteindsatsen og udvikling, specielt for børn og unge.
  Pia: Imod, idet at regeringen har frigjort en stor sum til foreningslivet som også DOF bør kunne trække på.
  Jørn: Der bør laves en afstemning med VO’s medlemmer.
  Bestyrelsen stemmer om hvorvidt forslaget skal ud til alle medlemmer: Afstemning 3 for, 2 imod.
  Jess forfatter et udkast til høring i bestyrelsen. Derefter sendes afstemningen til medlemmerne.
  Karsten: Skolernes O-dag 2020 er aflyst. Aftalt med Ole (dansk skoleidræt) at vi genoptager i 2021.
  Tommy: IAB
  Jørn: Tekniske spørgsmål til Tommy.
  Pia: Løb den 18.maj er aflyst. Keld og Steen holder indtil videre fast i forberedelserne til Læsø.
  02.maj: Opdatering inden frigivelse af dette referat:
  Den 02.maj blev afstemning blandt klubbens medlemmer om donation til DOF afsluttet og talt op, med følgende resultat:
  51 stemmer fordelt således: 35 har stemt ja – 6 har stemt nej – 10 har stemt måske
  Bestyrelsen har således bedt Pia om at indbetale donationen til DOF, snarest muligt.
  Bestyrelsen takker klubbens medlemmer for hurtigt at deltage i afstemningen. Der skal også lyde en tak og fuldstændig anerkendelse til medlemmer som har gjort bestyrelsen opmærksom på problematikker og dilemmaer i forhold til at donere egenkapital til forbundet.

 2. Mødeplan 2020

Dato

Tema

Forplejning

03. februar

Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Torben

23.marts

Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering

Jess

25.maj

Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet

Tommy

21.september

Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november

Pia

30.november

Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar

Karsten

 

Er det muligt, at få den korte svære bane i 7:500, vi bliver flere gamle, hvor synet ikke er helt skarp, og øjnene løber.  

med O-hilsen  Preben Munk Eriksen

Bemandingen foregår efter ”frivilligheds” princippet. Så det vil være dejligt, hvis rigtig mange af jer vil melde ind som arrangør eller hjælper til mandagsløb. Skriv enten til sba@ainfo.dk med besked om hvilke dage du tager, eller gå ind på dette link og skriv dig ind (linket kan også findes på hjemmesiden:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10fkIJaLgx1cW1Xv1gicPDZmp3a9s2pShjdeBw6L6bhA/edit#gid=0

Træningsløbsoversigt Mandagsløb sommerhalvåret 2020

Bemanding

Kommentar

Man.

30-03-2020

Klubhuset

Uddannelse & træning for nyere medlemmer

Jess, Pia

 

Man.

06-04-2020

Klubhuset

Uddannelse & træning for nyere medlemmer

Jess, Pia

 

Man.

13-04-2020

Klubhuset

   

2. påskedag

Man.

20-04-2020

Klubhuset

     

Man.

27-04-2020

Klubhuset

Uddannelse & træning for nyere medlemmer

Jess, Pia

 

Man.

04-05-2020

Klubhuset

Uddannelse & træning for nyere medlemmer

Jess, Pia

 

Man.

11-05-2020

Klubhuset

     

Man.

18-05-2020

Klubhuset

Et sjovt mandagsløb

Pia Gade  

Man.

25-05-2020

Klubhuset

   

2. pinsedag

Man.

01-06-2020

Klubhuset

Kom og Prøv

   

Man.

08-06-2020

Klubhuset

Kom og Prøv

   

Man.

15-06-2020

Klubhuset

Kom og Prøv

   

Man.

22-06-2020

Klubhuset

     

Man.

29-06-2020

Klubhuset

     

Man.

06-07-2020

Ferie

     

Man.

13-07-2020

Ferie

     

Man.

20-07-2020

Ferie

     

Man.

27-07-2020

Ferie

     

Man.

03-08-2020

Klubhuset

     

Man.

10-08-2020

Klubhuset

Kom og Prøv

   

Man.

17-08-2020

Klubhuset

Kom og Prøv

   

Man.

24-08-2020

Klubhuset

Kom og Prøv

   

Man.

31-08-2020

Klubhuset

     

Man.

07-09-2020

Klubhuset

     

Man.

14-09-2020

Klubhuset

     

Man.

21-09-2020

Klubhuset

     

Man.

28-09-2020

Klubhuset

     

Man.

05-10-2020

Klubhuset

     

Man.

12-10-2020

Klubhuset

     

Stig Barrett