Referat bestyrelsesmøde 15. september 2008

Bestyrelsesmøde

Mandag den 15. september 2008 kl. 18.45 – 21.00
Tilstede: Arne, Pia, Keld, Thora, Lena, Michael og Lene.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt 

Eftersnak – JFM Lang i Ulbjerg. Herunder lidt om økonomi/budgetlægning/løbsgebyr. 
Små skønhedspletter, ellers et fremragende arrangement. Arne rundsender Erfa-notat til funktionsledere for opdatering.

Læsø 3-dages også et fremragende arrangement. Næste gang skal der laves en ny og kort bane – ”olde”. I de kommende år bør vi tidligt på året lave et mere grundigt budget for det kommende års arrangementer og på den baggrund fastsætte et niveau for ”ønsket overskud”.

VO-politik for refusion af udlæg: 
Udgifter ifm. med løb – kørsel, kagebagning m.m. 
Kørsel på dagen kan ikke refunderes – øvrige udgifter refunderes. Max. pris pr. kage. 

Kørselsudgifter ifm. banelægning – hvor mange skal der køres? 
Kørselsudgifter ifm. korttegning. Er regelsat. 
Vi bør have en nedskrevet politik for refusion af diverse udlæg på klubbens hjemmeside. Arne laver et udkast til ovenstående og rund sender den til bestyrelsen for kommentering.

Lene gennemgår de seneste års referater og laver en sammenfatning af de overordnede beslutninger og regler som bestyrelsen har nedskrevet (med dato for beslutning).

Reglerne skal offentliggøres på hjemmesiden.

Løb i 2008: 
Natteravn i Dollerup – 15/10. 

 • Stævneleder – Keld – Der er styr på det.
 •  
 • Banelægger – Keld. Bent er banekontrollant.
 •  
 • Leje af Naturskole er aftalt.

Klubmesterskab 26/10 / klubfest 1/11. Hyggeudvalget er i gang med planlægning – prisstigninger medfører behov for øget deltagerbetaling – OK. 
 

Løb i 2009: 

 • Nytårsløb den 3. januar.
 •  
 • Natugle 18. marts 2009 evt. Margrethelund. Arne koordiner med øvrige Natugle-klubber.
 •  
 • Dansk Park Tour evt. Digterparken.
 •  
 • SkO-stafet den 5. juni Undallslund. Drøftes med Karup og Skive ifm. planlægning af næste års træningsløb.
 •  
 • Vindum B-løb den 4. oktober (op-/nedrykning mellem 1 og 2. division).
 •  
 • Natteravn 21. oktober – Finderup nordlige terræn.
 •  
 • Wild West den 10/5 – arrangeres af skovkarlene ved Arne m.fl.

Arne laver annonce til næste klubblad for at få besat nøglefunktionerne.
 

Påskeløb i 2011. Pia og Keld er stævneleder. Arne banelægger. Michael har fået Digital højdemodel over Dollerup og Hald Ege. Arne tager indledende kontakt til skovejerne. 

Diverse sager: 

 • Har vi fået penge fra Flyvestation Karup? Nej – der arbejdes på sagen.
 •  
 • Deltagelse i ”Sund by fest i Viborg”? O-løb – Nej. Lena rykker SKU for en stillingtagen til om de vil deltage.
 •  
 • Herning OK – 50 års jubilæum den 20/9. Arne tager derned med et gavekort til Møller Sport (kr. 300,00).
 •  
 • Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd den 23/9 – det drejer sig primært om en mindre kontingentstigning (tidligere omtalt). Efter mødet er der et foredrag om doping i foreningslivet v/Anti Doping Danmark. Arne deltager.
 •  
 • Faste poster – status. Vi afventer til foråret.

Bestyrelsesrunde. Thora ingenting. Michael – korttegning Broddingbjerg er i gang, opfølgning snarest. Det ny reviderede kort kan evt. bruges til et B-løb i 2010. Skal i gang med Dollerup og Hald Ege. Ikke flere Læsø kort. Skriver indlæg til klubbladet om korttegningsprojekt ifm. Påskeløb 2011 Pia – Ulbjerg gav kr. 12.000,00 i overskud, Læsø gav 10.700,00 i overskud. Keld ingenting. Lene ingenting. Lena – Fuld gang i SKU´s Vasaløbsprojekt. Annonce i avisen for synliggørelse. Arne – mail om hjemmesidetilbud fra VSF. 

Eventuelt. Michael foreslår at vi på kommende bestyrelsesmøder drøfter hjemmesiden og udtagelseskriterier til DM-stafet. 

Næste møde 10. november kl. 18.45. Lene er vært.
 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x