Referat bestyrelsesmøde 16. august 2010

Bestyrelsesmøde

Mandag den 16. august 2010 kl. 18.15 – 21.00

 

 

 

Til stede: Arne, Michael, Pia, Keld, Svend Erik, Stig og Lene.

 

1.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt.

2.

Stig foreslog at afvikle én eller flere ungdomstræninger i Bjerringbro for at tilgodese ungdomsløberne herfra. Forelægges ungdomsudvalget.

3.

DM-Nat i 2013. Guldborgland.Løb i 2011 – ud over Påskeløb – Natteravn på Broddingbjerg.Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10). SL: ? BL: Pia. Vi satser på at leje Landstedet Skrikes Plantage til stævnecenter.Læsø 3-dages. Eftersnak. Positiv tilbagemelding fra skovfoged og skovløber. Overskud på ca. 48.000,00. Kæmpe succes.B-løb på Broddingbjerg. Eftersnak. Stor succes.

4.

Naturskolen ved Hald bestilles (Arne), så vi får adgang til køkken. Naturskolen kan evt. også benyttes til børneaktivering.

Stævneledelsen indkalder snarest banelæggerne til et koordineringsmøde og Arne arrangerer møde med S&N med henblik på planlægning af etape 1 og 2.

5.

Næste møde – den 4/10 kl. 18.15. Pia er vært.Bestyrelsesrunde. Svend Erik – printer? Arne har sendt ansøgning til Nordea, vi afventer svar. Michael – der har været en del kortsalg. Bestyrelsen besluttede at godtgøre Steens kørsel ifm. rekognoscering efter aktuelt antal kørte kilometer. Keld – Intet yderlige end nævnt under ”Påskeløbet”. Lene har ikke noget. Pia – fået en ”Store-legedag” invitation – Bestyrelsen bestemte sig for ikke at deltage. Stig har ikke noget. Arne har fået et takkekort fra Verners kone. Fået brochure på Foto-orientering fra Allerød (Kend din by).

 

Diverse sager:Klubledermøde i Nordkredsen i VO-res Hus den 10/6. Referat ligger på Nordkredsens Hjemmeside. Arne refererede fra mødet, bl.a. er startafgift til Div. Match den 17/10 sat ned med kr. 20,00. Startafgift til B-løb er uændret.Påskeløb i 2011. Nogle funktioner er der kommet folk på (funktionsledere). Banelæggere, banekontrollanter, stævnekontrollant og dommer er helt på plads. Åbne baner bliver holdt for sig selv. Medlemmer der ikke har meldt sig som hjælper endnu vil blive spurgt. Budget rundsendt. Bestyrelsen godkendte budgettet. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.Ungdomsarbejde. Arne har skrevet kontrakt med Jakob og Morten som ungdomstrænere frem til 01.06.2012. Anders Byrdal tiltræder som medlem af ungdomsudvalget, Arne fratræder stille og roligt.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x