Referat af bestyrelsesmøde 1 – 2022

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1/2022

 1. februar 2022 VO-res hus

Til stede:

Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jimmi Olsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

Pia Gade

Bilag:

Ingen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt. 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Sidste møde 6.december 2021. Referat tilgængeligt på hjemmesiden.
  Godkendt.
 1. Status i Dansk Orienteringsforbund, Nordkredsen og klubben v/formanden
  Nordkredsen afholdt klubledermøde den 18. januar 2022 over Teams. Jess gav kort resume. Referatet og årsberetning kan læses her (Forbundets hjemmeside).
  Dansk Orienteringsforbund er gået ud af året med et fint økonomisk overskud.
 1. Status vedr. klubbens aktiviteter
  – Midtjysk Sprint Cup i Viborg C., 7-8 maj 2022.
  Er i god gænge. Nøglefunktioner er besat og indhentning af løbstilladelser går godt. Er oprettet i O-service og indbydelse ligger på hjemmesiden.
  – Læsø 3-dages 19-21. juli 2022
  Er på skinner. To af løbene er opgraderet til World Ranking Event, og bruges som udtagelsesløb for landsholdet.
  – JFM Lang i Dollerup Bakker 21. august 2022.
  Mangler den sidste koordinering inden endelig løbstilladelse, men der er givet tilladelse. Svend Erik Skovgaard er stævneleder, Jess Rasmussen er banelægger og Steen Frandsen er gået i gang med at tegne kortet. Der planlægges på stævneplads omkring ishuset.
  – Påskeløb i 2023
  Naturstyrelsen har endnu ikke ville forholde sig til at behandle vores ansøgning om skovtilladelse i Dollerup Bakker (med baggrund i udpegning af yderligere 10 Naturnationalparker. Guldborgland er udpeget som reserveterræn, og Jimmi Olsen har påtaget sig at tegne kortet, så det er færdigt senest ultimo 2022 (skal bruges til DM hold i september 2023). 
 1. Forberedelse til Generalforsamlingen 2022
  Forsamlingen var oprindeligt planlagt til den 7.marts 2022 kl. 1900, men ændres til 14.marts grundet behov for yderligere sagsbehandlingstid.
  1. På valg er Pia (status kendes ikke endnu) og Karsten (genopstiller).
  2. Der er foreløbig følgende emner, som medlemmer skal forholde sig til/stemme om:
   – Fra generalforsamlingen sidste år:
   1) Det blev besluttet ikke at medtage et forslag om ændring af vedtægten omhandlende æresmedlemmer, således at bestyrelsen uden om generalforsamlingen kan udpege evt. æresmedlemmer.
   2) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes §5 omhandlende kontingent således: Følgende supplerende tekst til §5: ”Bestyrelsen kan beslutte at undlade at opkræve det fulde kontingent, såfremt der er ekstraordinære forhold, der taler herfor, og regnskabet tillader det.”
   – Etisk kodeks og god kommunikation. Der refereres til DIF kodeks.
   – Hygge i forbindelse med klubbens aktiviteter. Kickstarte socialt liv i foreningen.
  3. Beretning for 2021 og plan for 2022 – udkast var vedhæftet indkaldelse til bestyrelsesmødet. Yderligere kommentarer sendes til Jess senest torsdag 10/2/2022).
  4. Regnskab for 2021.
  5. Aktivitetspokalen. Tildeling blev besluttet.
  6. Forplejning med mere. Karsten har opgaven. Erfaringsmæssigt skal der forplejes 29 medlemmer.
  7. Ungdomssatsning og Kom&Prøv arrangementer

   Bestyrelsen venter fortsat på frivillige til at løfte ungdomstræning. Bestyrelsen vil understøtte indsatsen og give de bedste vilkår.
   Kom&Prøv genoptages i løbet af foråret.

 1. Bordet rundt/Eventuelt
  Pia: Intet
  Tommy: MTBO-tøj er bestilt.
  Har snakket med de to andre med ansvar for ”faste poster”. Status er god i alle tre områder.
  Jimmy: Intet
  Karsten: Intet
  Jess: Gennemførte vinterlang i Finderup. Godt arrangement med 184 løbere.

Aktionsliste

Aktion nr.

HVAD

HVORLEDES

HVEM

HVORNÅR

1

Kommentere formandens udkast til årsberetning

I indkaldelsesmailen til dette møde er vedhæftet Jess udkast til beretning og langtidsplaner.
Venligst give feedback til Jess ASAP.

Alle i bestyrelsen

Senest torsdag den 10/2, aften.

Mødeplan 2022

 

Møde 1

Møde 2

Møde 3

Møde 4

Møde 5

Dato

7/2

21/3

30/5

19/9

5/12

Mødeleder (forplejning)

Jimmi

Jess

Pia (??)

Tommy

Karsten (??)

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x