Referat af bestyrelsesmøde nr. 1/2021

29.marts 2021 VOres hus

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jørn Svendsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

Ingen

Næste møde:

xxxxx 2021, VOres hus

Bilag:

Ingen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 1. Generalforsamling 2021
  Covid-19 restriktioner er fortsat gældende.

  Jess foreslår at generalforsamlingen afvikles mandag 31.maj 2021. Forhåbentligt er Corona aftaget og vi må samles igen. Alternativt kan det afvikles udendørs.
  – Jess laver tidsplan for indmeldelse af medlemmernes input mv. således det passer ift bestyrelsesmøde før generalforsamling.
  – Varsling ikke senere end 05.maj i VOres post, på hjemmeside, facebook etc.
  – Jess laver beretning ikke senere end 28.april.

  På valg: Tommy, Jørn og formand.
  Budget: Som tidligere. Aftales på næste møde.
  Forberedelser: Aftales på næste møde.
  – Forplejning arrangeres af sekretæren.

 1. Træningsløb
  EMIT anvendes fortsat ikke af hensyn til Corona omstændighederne.
  Tommy:
  Der mangler et ”banelægger-forum” hvor de relevante retningslinjer bliver løbende opdateret. Dette for at undgå fejl og misforståelser.
  I Viborg OK er kort og baner fortsat (gratis) tilgængelige til alle vores aktive træningsløb, i henhold til bestyrelsens tidligere beslutning ift Corona-omstændighederne.
 1. Aktiviteter i 2021
  Sprint Cup 15.-16. maj arrangeres af VO og Skive. Er i O-service.
  Løbet i Viborg (søndag) vil være del af jysk-fynsk mesterskab. De to øvrige løb bliver i Skive om lørdagen.
 1. Bordet rundt
  Pia:
  – Har observeret O-kort i flere forskellige versioner – bla i forhold til myretuer. Savner enighed blandt korttegnere hvornår en given genstand skal medtages på kortet. Eventuelt ift ISOM 2017 nr. 115.
  Jess redegører for DOF kortudvalgets retningslinjer som VO forholder sig til.
  – Indsamler underskrifter til de kommunale tilskud.
  – Anmoder om midler til ERFA møder for træningsløbs-arrangører. For at give både sparring og sammenhold for løbsarrangørenerne. GODKENDT!
  Jørn: IAB
  Tommy:
  – Vi indfører en frivillig ordning for brugerbetaling. Dette ved at påføre kortene en MobilePay kode. Afgiften bliver til DOF børne- og ungdom.
  Karsten:
  – Aflyser skolernes O-dag 2021, grundet Corona. Overvejer om arrangementet kan udbydes senere på året i en revideret/justeret form.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x