Referat bestyrelsesmøde 15. december 2014

 

Bestyrelsesmøde den 15/12 2014

Tilstede: Pia, Keld, Steen, Jørn, Svend Erik, Anders og Lene

 1.  

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat blev godkendt med følgende bemærkninger: Pkt. 5. Læsø 3-dages gav et overskud på godt kr. 39.000,00.

 3.  

 4. Kredsledermøder 29/10 og 10/12 status. Keld orienterede. Walter Rahbek kom med ny oplæg for organisationen – Hovedbestyrelsen skal ned på 7 mand i stedet 12. Formand samt 3 medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet, se DOF’s hjemmeside for yderligere. Nordkreds Udvalg, 5 forskellige områder – Plan, Bredde, Børn og Unge, Elite samt MTB-O, PS! de har glemt Kortudvalget som jo er en vigtig del, Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges ud fra Nordkreds bestyrelsen. (se forslag på DOF’s hjemmeside – OBS! ej færdig udviklet).

 5.  

 6. Status på O-året. Keld – det er gået godt med arrangementerne. Sommertræning gik godt. Mange er kommet til mandags o-træningen. Stævnerne er forløbet som de skal. Skuffende få til juleafslutningen den 13. december, kun 12 deltog i løbet, vi var 23 i alt til Gløggen. Godt fyldt op med gæster om søndagen til MTBO ca. 40 deltager i alt.

 7.  

 8. Status på MTBO året. Jørn – holdt 2 kurser og 2 træningsløb, ingen løb i år da der kun afholdes løb hver andet år. 

 9.  

 10. Status på årets økonomi. Pia – det ser rigtig godt ud, tror på overskud. Læsø 3-dages indtægter ca. Kr. 138.000,00, udgifter ca. kr. 98.000,00. DM for hold, indtægter ca. kr. 58.000,00, udgifter ca. kr. 42.000,00 = overskud ca. kr. 15.000,00. Vi har solgt vores rulleski udstyr for kr. 15.000,00, beløb ikke med i regnskabet endnu.

 11.  

 12. 2015 kalender.

 13. Divisionsmatch den 26/4 i Vindum.

 14. Find vej dagen springer vi over i år.

 15. Nytårsløb er der styr på.

 16. Nattetræning hver anden mandag sidste gang den 9. marts.

 17. Træningløbsplan. Stig laver den sammen med Karup og Skive.

 18. Suppeløb i Karup ultimo januar, der kommer indbydelse senere.

 19. MTBO-sprint afholdes fredag 15. maj.

 20. MTBO træningsløb den 27. maj, 2. september, 4. januar samt februar/marts – dato kommer senere.

 21. De sædvanlige løb som Klubmesterskab, Natteravn mv.

 22.  

 23. Langtidsplaner.

  2016: Læsø 3-dages

  2017: DM Klub, gerne i Finderup

  2018: DM klassisk (ligger fast) gerne i Ulbjerg.

 24.  

 25. Bordet rundt. Steen (Oplæg rundsendt til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet) korttegning på OCAD kan ikke fungere/snakke sammen Illustrator. Det understreges at Illustrator nu kan anvendes på almindelig PC´er, så alle kan i dag have/bruge programmet. Bestyrelsen besluttede derfor at VO fremover kun bruger tegneprogrammet Illustrator til tegning af klubbens kort – Steen orienterer Michael om at han ikke skal købe OCAD. Tegning af skove – Er i gang med at tegne Vindum. Jørn – VM MTBO, indlæg kommer i klubbladet om hvem der er involveret. Svend Erik – har styr på nytårsløbet og suppen. Anders – vil gerne være banelægger til april med hjælp fra en med erfaring. Lene – overtager organisering af rengøringshold fra 1. januar 2015. Pia har ikke noget. Keld – Søren Meldgård er ude af landet, så han har ikke deltaget i trænerkurset, det har Mikkel Hagstrøm til gengæld og syntes godt om det. DOF nyhedsbrev – DOF akademi den 24. januar (se O-service), Anders deltager i banelægningskurset.

 26.  

 27. Næste møde mandag d. 16. februar 2015. Steen er vært.

 

Forslag til mødeplan for året.

Medio februar:        16/2   Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.

Generalforsamling: 16. marts 2015

Ultimo marts:           30/3   Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.

Primo juni:                 1/6   Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.

Ultimo september:  28/9    Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.

Medio december:    14/12Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

 

 

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x