Referat bestyrelsesmøde 9. februar 2016

Bestyrelsesmøde den 9/2 2016

Tilstede: Steen, Lene B., Anders, Jørn, Pia, Keld og Lene

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt med følgende bemærkninger. Keld – Pkt. 3 Vi afventer bestemmelse for klubmesterskab da der ikke forefindes brugbare løb endnu. Pia – Pkt. 5 Forklaring til brug af facebook kommer på Orientering.dk.

 2. Kredsledermøde 20/1. Info fra Keld og Steen. Referat på Nordkredsens hjemmeside. DOF har penge til bl.a. Find vej samt øremærkede penge fra Nordea Fonden til skole-, ungdoms- og klubudvikling. Struktur på terminslisten fremad. Der skal søges 4 år frem i tiden for større løb så som DM til Naturstyrelsen, skal søges igen op til løbet. Der skal generelt laves længere planer. I 2018 skulle der være styr på DM´erne. Fortjeneste pokal til Morten Pedersen OK Pan for ungdomsarbejde. Mangler folk i Nordkredsudvalget.

 3. DOF repræsentantskabsmøde i Brøndby d. 5/3. Hvem deltager? Steen deltager.

 4. Forberedelse til generalforsamling tirsdag d. 15. marts.

  1. Regnskab. Pia – Regnskabet er afleveret til revisorerne. Runddelte regnskabet til bestyrelsen.

  2. Budget. Vi skal sammen fastlægge budgettet for 2016.
   Forventede anskaffelser/udgifter/indtægter

  3. Valg til bestyrelsen: På valg er: Pia, Anders, Jørn.
   Suppleant på valg: Bent Hansen.
   Revisor på valg: Birgitte Jørgensen.

Revisor Kjeld Thomassen. Udmeldt, ny skal findes.

Revisor suppleant på valg. Søren Elkjær

  1. Forslag til rekruttering. Ved Mikkel Hagstrøm, Stig Barrett og Anders Byrdal. Kommer med i bestyrelsens planer for det kommende år.

  2. Forplejning. Lene handler ind.

  3. Aktivitetspokal, forslag bedes overvejet.

 1. 2016 kalender.

Læsø 3-dages. Bemanding er ved at være på plads.

MTBO arrangementer. Træningsløb februar og marts. Nyt begynder kursus i april/maj. Møde med kommunen – lavet 5 års plan for MTB-O.

 1. Langtidsplaner.

2017: Sprintweekend 11+12. juni. Skive 11. formiddag, JFM sprint Viborg 11. eftermiddag,

Karup 12. formiddag, Horsens DM sprintstafet 12. eftermiddag. Er tildelt.

DM Klub, Skov: Rønbjerg. Skal tegnes. Steen arbejder på det.

2018: DM klassisk gerne i Ulbjerg

 1. Bordet rundt. Steen – grundkort over Viborg By. Har tegnet det meste af Neckelmanns og Skrikes. Lene – havde ikke noget. Pia – havde ikke noget. Keld – Tommy medlem af DOF’s skoleudvalg, arrangerer noget for Skolen i Houlkær. Sportsmestre hyldes den 5/4. Jørn – MTB-O søgt igen på VM nu i 2019, sat i andet spor af DOF. Lene B. – Terrassen laves af praktikskolen, Lennart har møde med Tømrermester Søren. Praktikskolen også levere forplejning til store arrangementer, hvis vi skulle få brug for det. Anders – kan døren i laden gøres højere? – Keld – nej det kan den desværre ikke.

 2. Næste møde. Mandag d. 21. marts, Pia er vært.

Forslag til mødeplan for året.
Primo februar: 09/2 Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts: 21/3 Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Primo juni: 6/6 Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 26/9 Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december: 12/12 Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x