Referat af bestyrelsesmøde den 4. februar 2019
Til stede: Pia Gade, Lene Bejer, Karsten Christiansen, Jess Rasmussen, Torben Pedersen og Lene S. Nielsen.
Afbud fra Tommy Kirk Damsgaard

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt med følgende bemærkninger: Ad pkt. 7 drøftelse af koordinering af aktiviteter? Jess har ikke nået at indkalde til møde endnu. Ad pkt. 8 vedtægtsændring ang. ski med som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
 2. Klubledermødet 16. januar 2018 i Skive. Jess giver kort referat. Bl.a. Valg i Nordkredsens bestyrelse, Jess blev valgt som næstformand. Terminslisten ser fin ud, VO har en til to aktiviteter hvert år frem til 2023. Se referatet på DOF´s hjemmeside under Nordkredsen.
 3. DOF-repræsentantskabsmøde d. 2. marts. Drøfte deltagelse og mandat. Jess foreslår, at Steen Frandsen repræsenterer VO. Helt fint med bestyrelsen.
 4. Langtidsplaner, herunder status vedr. løb i Bjerringbro samt sprintweekend. Er blevet foreslået at vente med sprint til maj 2020, da der næste år vil være mere fokus på sprint. Læsø og Natteravn i 2020. 2021 evt. div. match, JFM Sprint og Natteravn, 2022 Læsø, JFM lang og Natteravn, 2023 Påskeløb, DM-hold og Natteravn.
 5. Forberedelse til Generalforsamlingen 11. marts 2019 i klubhuset herunder:
  1. Beretning. Rundsendt af Jess
  2. Regnskab for 2018 og budget for 2019. Rundsendt af Pia
  3. Valg til bestyrelse med mere. Bestyrelsen var enige om at medtage et forslag til generalforsamlingen om at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen fremover vil være sammensat af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer (reduktion fra nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer).
  4. Forplejning med mere. Lene B. sørger for dette.
  5. Nyt udvalg – Inventar udvalget – formand Karsten Christiansen.
 6. Bordet rundt. Jess – fået forespørgsel fra adventurerace (www.adventure.dk), bestyrelsen sagde god for et samarbejde. Torben havde ikke noget. Karsten havde ikke noget. Lene B. – Fredag d. 26.4 er der try out dag for skolerne, på Søndermølle, deltager VO med orienteringsløb? Try out dag på Søndermølle lørdag d. 27.4. Her Arrangerer Jess orienteringsløb – Lennart er gerne hjælper. Lene havde ikke noget. Pia – orientering fra Keld til Karsten ang. Skoleidrætsdag, det er Karsten ikke involveret i. Deltog i et Fremtidens Foreninger foredrag i Stoholm, der er kommet nye tider, folk i dag hopper ud og ind af foreningerne, hvis klubberne ikke har en hjemmeside eller app ”eksisterer” de ikke.
 7. Næste møde den 25/3.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x