Adresse: Skivevej 93, 8800 Viborg
CVR nummer: 29650306

Mandag 23. august kl. 19.00 til ca. 22.00 i klubhuset.

Klubben sørger for aftensmaden samt kaffe/te og kage.

Der er gennem årene ad flere omgange forsøgt at skabe grundlag for faste børne- og ungeaktiviteter i klubben, men de har alle haft en forholdsvis kort levetid. Det skal imidlertid ikke forhindre, at vi forsøger igen. Vi har derfor indbudt Emma Klingenberg, som er træning af børn og unge konsulent i Dansk Orienterings-Forbund til mødet, så hun kan inspirere og hjælpe os i gang, blandt andet med erfaringer fra klubber, som har haft holdbar succes på området. Mødet skulle gerne ende med, at vi har en plan for at få sat gang i rekruttering og træning af børn og unge, samt har fundet de nødvendige ressourcepersoner med et mål om, at vi inden for 1 år har mindst 10-15 aktive ungdomsløbere.

Du kan bidrage til mødet med forslag, erfaringer og ikke mindst tilbyde at deltage i det udfordrende arbejde, der skal til for at få skabt liv i klubbens børne- og ungdomsafdeling.

Aftenen slutter med at formanden præsenterer de nuværende planer for klubbens afvikling af Påskeløbet i 2023. Efterfølgende drøfter og tilpasser vi planen, og får forhåbentligt sat navne på stævneledelse, korttegnere, banelæggere og funktionsledere, samt aftalt en tids- og mødeplan for det videre arbejde frem til Påsken 2023.

Af hensyn til forplejningen er der behov for tilmelding senest 20. august.

Tilmelding og hvis du vil vide mere sker pr. mail til Jess@youseeme.dk

Der arrangeres klubtur med klubmesterskab i Thy i weekenden 11.-12. september 2021.

Hvad er nu det for noget, og er det noget nye medlemmer kan deltage i?

Ja, klubturen arrangeres for alle klubbens medlemmer uanset alder eller hvor mange år du har været medlem. Træningen planlægges, så der er er mulighed for at vælge mellem kort, mellem eller lange baner, og vælge mellem svær eller let/mellemsvær orientering.

Træningen kan med fordel gennemføres i et roligt tempo (gang), så du kan have fokus på det tekniske, herunder læse og forstå kortet, holde en retning ved hjælp af kompasset og vælge gode vejvalg.

Program for klubturen er:

Lørdag 11. september

 • Fælleskørsel med ankomst til Kollerup Plantage kl. 10.00.
 • Teknisk træning i Kollerup Plantage 10.00-11.00.
 • Havbad og frokost ved stranden (eller indendørs, hvis vejret ikke er med os).
 • 15.00-16.30 Teknisk træning i Kollerup Plantage.
 • 17.00 Ankomst til lejrskole, hvor der er aftensmad, hygge og overnatning.

Søndag 12. september

 • Morgenmad kl. 07.00-08.00
 • Aflevering af lejrskolen og afgang til Lild Klitplantage.
 • Klubmesterskab i forbindelse med Aarhus 1900 stævne i Lild Klitplantage.
 • Frokost på stævnepladsen og herefter individuel sightseeing eller hjemtransport.

Okay, men hvad koster det?

Voksne betaler 300,- kr. pr. person og børn indtil 16 år betaler 150,- kr. pr. person.
Derudover skal du selv tilmelde (og betale) deltagelsen i klubmesterskabsløbet (O-service).
Resten betaler klubber.

Nåh, men hvad får jeg så for alle penge?

 • Transport til Thy og retur til Viborg.
 • To tekniske træninger i Kollerup Plantage,
 • Frokost lørdag og søndag, aftensmad lørdag og morgenmad søndag.
 • Overnatning i lejrskole eller lignende.
 • Mulighed for at blive klubmester.
 • Socialt samvær og hygge med dine klubkammerater.
 • Lidt sightseeing efter eget valg.

Det er selvfølgelig noget for dig, så her er hvad du skal gøre:

 • Tilmelde dig på mail til Jess@youseeme.dk snarest og senest fredag 13. august 2021.
 • Oplys ved tilmeldingen om du kan/vil stille bil til rådighed, hvem du helst vil køre sammen med, om du er vegetar eller veganer og lignende.
 • Tilmelde dig til stævnet i Lild Klitplantage i O-service.

  Klasse

  Sværhedsgrad

  Tilmelding i Lild

  D-14

  Let

  D14B/Bane7

  D15-20

  Mellemsvær

  D20B/Bane9

  D21-39

  Svær

  D21/Bane2

  D40-49

  Svær

  D40/Bane3

  D50-59

  Svær

  D50/Bane4

  D60-

  Svær

  D60/Bane5

  H-14

  Let

  H14B/Bane7

  H15-20

  Mellemsvær

  H20B/Bane6

  H21-39

  Svær

  H21/Bane1

  H40-49

  Svær

  H40/Bane2

  H50-59

  Svær

  H50/Bane3

  H60-69

  Svær

  H60/Bane4

  H70-79

  Svær

  H70/Bane5

  H80-

  Svær

  H80/Bane8

  Hvis du er tvivl om klasse, så kontakt Jess@youseeme.dk

 • Ved tilmeldingen modtager du en bekræftelse og anvisning vedr. betalingen til kassereren.
 • 1. september 2021 modtager du færdigt program, praktiske informationer med mere.
 • Spørgsmål kan selvfølgelig rettes til jess@youseeme.dk

Træningen i Kollerup er på plads med Naturstyrelsen og køb af kort fra Aalborg OK. Indkvarteringen og forplejningen bliver først fastlagt efter sidste tilmelding.

Hjælp til at arrangere forplejning imødeses med taknemmelighed!

Så hvad venter du på?

Med venlig hilsen

Jess Rasmussen
5250 6490

Notes

 • Træning fra klubben mandag.

  Til nyere orienteringsløbere i klubben.
  Der vil være hjælp at hente og poster i skoven mandage kl. 17.30. Første gang efter sommerferien er den 9. august.

I bedes læse det hele grundigt igennem, inden I downloader (printer) en bane og løber i skoven! Se kortene og download herunder.

Det er, indtil videre, gratis at deltage i klubbens træningsløb. Men vi opfordrer kraftigt til at donerer 20 kr. pr. løbet løb til Dansk Orienteringsforbund. Forbundets MobilePay nummer er 269030

På grund af Covid-19 gennemføres træningsløbene således:

Posterne markeres kun med skærme.
Der løbes med MapRun6/MapRunG (se mere i klubbens forum https://www.viborgok.dk/forum/maprunf-og-maprung/
Løbene er ligeledes på O-Track.
Banerne er typisk åbne fra mandag eftermiddag klokken 17:00 til efterfølgende søndag klokken 15:00
Hvis ikke andet er angivet i instruktionen for det enkelte løb, skal du selv printe dit kort fra klubbens hjemmeside.
Alle kan deltage – ikke kun klubbens medlemmer.

Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona-smittefaren:

Undgå kontakt med andre end personer fra egen husstand, både før, under og efter løbet.
Print selv dit kort.
Husk at virus primært smitter gennem væske. Når vi løber, bliver vejrtrækningen forceret og der er risiko for, at vi ved passage af andre løbere, kommer til at indånde hinandens udåndingsluft. Vi foreslår derfor, at der i skoven holdes en generel afstand på ca. 5-10 meter.
Generelt skal I tænke jeg godt om og følge myndighedernes anbefalinger, så vi kan gennemføre disse løb til glæde for så mange som muligt. Vi håber at I vil tage godt imod denne mulighed for at komme i skoven med et O-kort i hånden.

Vi ses (på afstand) i skoven

Tryk på subscribe nederst på siden, så får du nyheder om dette emne direkte i din mailboks. Se nederst på siden for nyt om poster og baner.

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

1:10.000

6430 m.

26 downloads 1.0 17-07-2021 15:37 Download 3.2 MB

1:7.500

4620 m.

32 downloads 1.0 17-07-2021 15:37 Download 3.4 MB

1:7.500

3080 m.

25 downloads 1.0 17-07-2021 15:37 Download 3.4 MB

1:7.500

2680 m.

18 downloads 1.0 17-07-2021 15:37 Download 3.3 MB

Forplejning: Luksus smørrebrød fra Kirkebækvejens slagter. Franskbrød med ost.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren Elkjær. Forsamlingen godkendte Søren.

Søren konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dagsorden rettidigt formidlet ud til medlemmerne. 

Forsamlingen var ikke en størrelse der kolliderer med myndighedernes retningslinjer i forhold til Covid-19.

Generalforsamlingen blev godkendt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 376.

Formanden gav et kort resume og uddybede et par af punkterne og fremhævede den store frivillige indsats, herunder: 

 • Et atypisk år pga Corona situationen som har påvirket alle aspekter af klub- og foreningslivet overalt, men orientering har alligevel haft bedre vilkår and de fleste.
 • VO måtte udsætte Midtjysk Sprint Cup til 2021, men ellers er stævner gennemført som planlagt, dog under Corona restriktioner.
 • Deltagerrekord til Læsø 3-dages.
 • Forøget tilbud om træning i klubben og vurderet øget aktivitetsniveau bl.a. på grund af stor indsats og mange initiativer fra Stig Barrett.
 • God medaljehøst med 19 stk. ved de afviklede mesterskaber – Grethe vandt alle DM og JFM i hendes klasse.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020

Regnskabet er på forhånd formidlet til medlemmerne i klubblad nr. 375, og printede eksemplarer blev fordelt til forsamlingen.

Pia forelagde regnskabet og gennemgik, i grove træk indkomster, udgifter og balance.  VO har haft et beskedent underskud i 2020. Corona restriktioner har umuliggjort fælles spisninger, klubture og andre sociale aktiviteter, samt generelt anvendelse af klubbens faciliteter, herunder klubhuset, hvilket har medført reducerede omkostninger. Af den årsag valgte bestyrelsen at suspendere en del af kontingent-opkrævningen, hvilket sammen med donationen til DOF er de primære årsager til underskuddet.

Læsø 3-dages har endnu engang genereret et væsentligt overskud.

Kommentarer:

Anders spurgte ind til negative renter. Pia svarede; Samlet set har klubben ikke renteudgifter, men det vil muligvis ændre sig i takt med at de eksisterende aftaler i banken løber ud og nye skal indgås. Når tiden kommer, tager bestyrelsen vurdering af situationen.

Ib (nyt medlem) spørger ind til den relative store egenkapital. Jess forklarede, at egenkapitalen er bygget op igennem mange år med usikkerhed om klubhus situationen. Men i 2019 blev klubhus-aftalen med kommunen fornyet for 20 år, hvorfor bestyrelsen siden har arbejdet på at få bragt egenkapitalen ned.

Regnskabet blev godkendt.

4. Bestyrelsens planer for de kommende år.

Kan læses i sin fulde længde i klubblad nr. 376.

Jess giver et kort resume og fremhæver at VO fortsat vil levere arrangementer med en høj kvalitet, igennem de erfarne kræfter i klubben. 

2022:

Vinterlangdistance

Læsø 3-dages i juli

JFM lang i august  Natteravn i oktober 2023: 

Påskeløb

DM hold i september

Natteravn i oktober

VO vil også videreføre og udvikle onsdagstræningsløb, deltage i skolearrangementer, Viborg Outdoor Day med mere, og forsøge at følge op på disse ved at arrangere blandt andet ’kom og prøv’.

Kommentarer:

Anders og Arne: Er der udpeget skove? Vi skal i gang med skovtilladelser.

Keld Gade: Er der planer for rekruttering og fastholdelse af nye løbere?

Preben: Forslag ifm rekruttering og fastholdelse kan man ansætte en træner – hvis man kan finde én … 

Jimmi: I forlængelse af Keld Gade bør vi igangsætte tiltag for yngre løbere. Et forslag er at kigge på Skive og Karup succes med familie-O.

Bent: Erfaring siger, at der skal være en fast ugentlig træning, et fast holdepunkt, for at fastholde de unge medlemmer.

Formanden: I forhold til rekruttering og fastholdelse har der igennem tiderne været mange forskellige tiltag med henblik på rekruttering og fastholdelse af nye og unge løbere, men alle uden længerevarende effekt. Dansk Orienteringsforbund er i gang med implementering af træning af børn og unge (TBU) konceptet, indledningsvis ved et antal udpegede klubber, men senere vil alle klubber kunne få hjælp til at få gang i rekruttering og træning af børn og unge. I takt med at Corona restriktionerne muliggør det vil bestyrelsen iværksætte de nødvendige initiativer på området under forudsætning af, at der er nogen der melder sig til at stå for gennemførelsen.  

Bestyrelsens planer blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Følgende forslag kunne ikke behandles grundet procesfejl: Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes §5 omhandlende kontingent. Bestyrelsen foreslår således følgende supplerende tekst §5: ”Bestyrelsen kan beslutte at undlade at opkræve det fulde kontingent, såfremt der er forhold, der taler herfor og regnskabet tillader det. ”

Baggrunden for forslaget skal findes i bestyrelsens ønske om at kunne reducere kontingentopkrævningen med henblik på at få reduceret egenkapitalen.

Forslaget satte gang i en åben diskussion omhandlende kontingent. Dirigenten bad bestyrelsen fremsætte forslaget på ny til næste års generalforsamling og lukkede punktet.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Kommentarer:

Jimmi: Hvorfor ikke bare nedsætte kontingentet, set særligt i forhold til forrige punkt??  Arne: Vær opmærksom på, at kommunen og andre eventuelle tilskudsgivere kan bruge vores kontingentstørrelse som vejestang ift tilskud m.v.…

Pia: Vær opmærksom på, at DOF medlemskab koster 335,- pr. år pr voksen og det virker forkert ikke at have det inddækket af egenbetaling.

Helle: Fasthold kontingent og de gode intentioner om at tilgodese medlemmerne.

Bestyrelsen fastholder forslaget om uændret kontingent.

Uændret kontingent blev vedtaget.

7. Valg af Formand

Jess Rasmussen (genopstiller). Jess blev valgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen var Tommy Damgaard (genopstiller) og Jørn Svensen (genopstiller ikke). 

Tommy blev valgt.

Som erstatning for Jørn foreslog bestyrelsen Jimmi. Jimmi blev valgt.

Pia Gade og Karsten Christiansen var ikke på valg. 

Suppleanterne Bent Hansen og Jimmi Olsen er ikke på valg, men Jimmi skal erstattes.

Bestyrelsen har ikke haft held med at finde en ny suppleant for Jimmi, men Anders byder til. Anders Byrdal blev valgt.

Den nye bestyrelse: Tommy Damsgaard, Jimmi Olsen, Pia Gade og Karsten Christiansen Suppleanter: Bent Hansen og Anders Byrdal

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg var revisor Thomas Andersen (villig til genvalg). Valgt.

Revisor Birgitte Jørgensen var ikke på valg. 

Søren Elkjær var på valg som revisorsuppleant (villig til genvalg). Valgt.

10. Uddeling af aktivitetspokal med mere

Aktivitetspokalen:

Formanden præsenterede aktivitetspokalen og bestyrelsens motivation for at tildele pokalen til Stig Barrett.

Formanden fremhævede Stigs konstante engagement i næsten alt, særligt omkring hjemmeside og planlægning og initiering af klubbens træninger. Under Corona pandemien har Stigs mange initiativer været tydelige og har sikret, at klubbens medlemmer har kunnet komme ud og finde fysiske eller virtuelle poster i skoven og derefter kunne dele deres oplevelser og indsatser med hinanden over nettet.

Æresmedlem:

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. §15. Et æresmedlem friholdes for kontingent.

Bestyrelsen indstillede Pia Gade til titlen og privilegiet som livsvarigt æresmedlem. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens motivation:

Pia indstilles som anerkendelse af hendes mangeårige engagement i VO, som medlem af bestyrelsen, kasserer, stævnearrangør, banelægger og -kontrollant, underviser, skribent og meget mere.

Jess overrækker diplom til Pia – Pia blev bedt om at blive stående og formanden fortsatte:

Pia har i år varetaget posten som kasserer i 25 år, hvilket resten af bestyrelsen har valgt at markere. Posten som kasserer er en vigtig og ressourcekrævende funktion i en idrætsforening som VO. Den kræver næsten daglig indsats for at sikre at alle udgifter og indtægter posteres, kontingenter opkræves, tilskud søges ved kommunen og andre institutioner,

medlemsregistrering, løbskonti, løbsafgifter og kontingent betales til forbundet og meget mere Alle opgaver som Pia har løst med stor ekspertise og grundighed.

Pia tildeles derfor Viborg Orienteringsklubs 25 års fortjenstmedalje. Medaljen har på forsiden klubbens logo og på bagsiden er præget:

FORTJENT

Tak for 25 års god tjeneste

11. Eventuelt

Anders: Til næste generalforsamling bør bestyrelsen fremsætte forslag om ændring af vedtægten omhandlende æresmedlemmer, således at bestyrelsen uden om generalforsamlingen kan udpege eventuelle æresmedlemmer.

Søren: Er egenkapitalen der egentligt?? Birgitte (revisor) svarede positivt. Arne: Anerkendelse til bestyrelsen indsats i 2020.

 

Godkendt 2. juni 2021 af generalforsamlingens dirigent Søren Elkjær

Banerne vil være på MapRunF. Du vil via appen få besked på telefon eller Garmin ur, når du er ved posten. Efter løbet vil du umiddelbart kunne se dit løb og se din placering på resultatlisten. Når du skal finde løbsfilerne i MapRunF, skal du i Viborg mappen finde undermappen Virtuelle primo 2021. Du finder mere om MapRunF her: Klik Her

Kortene til download kommer her når de er klar:

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

1:3.000

2370 m.

Start og mål ved parkeringspladsen ved Fakta i Houlkær

82 downloads 1.0 17-05-2021 15:41 Download 2.5 MB

1:3.000

2140 m.

Start og mål ved parkeringspladsen ved Fakta i Houlkær

45 downloads 1.0 17-05-2021 15:41 Download 2.4 MB

1:4.000

2070 m.

66 downloads 1.0 10-05-2021 13:07 Download 2.5 MB

1:4.000

2300 m.

90 downloads 1.0 08-05-2021 12:10 Download 2.4 MB

1:4.000

2330 m.

119 downloads 1.0 26-04-2021 8:44 Download 2.5 MB

1:4.000

2140 m.

101 downloads 1.0 26-04-2021 8:44 Download 2.4 MB