Adresse: Skivevej 93, 8800 Viborg
CVR nummer: 29650306

Name Description Downloads Version Owner Last Modified Rating Download
Name Description Downloads Version Owner Last Modified Rating Download
22 downloads 1.0 admin 23-06-2020 8:31 Download
39 downloads 1.0 admin 23-06-2020 8:31 Download
33 downloads 1.0 admin 23-06-2020 8:31 Download
9 downloads 1.0 admin 23-06-2020 8:31 Download

8.juni 2020, online via SKYPE

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jørn Svendsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

 

Næste møde:

21.september 2020, Klokken 19:15, VO-res Hus eller SKYPE

Bilag:

NIL

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 1. Gradvis og kontrolleret åbning af klubben, herunder ViKaSki-løb, Poster i Skoven, Kom&Prøv, Midtjysk Sprint Cup og Læsø 3-dages
  Opfølgning fra sidste møde
  I regeringens fase 3 er de generelle retningslinjer med forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer, hvilket giver muligheder for at få klubben tilbage til næsten normal drift, herunder genåbning af VOres klubhus. Det betyder også at flere arrangementer bliver tilgængelige rundt om i landet.
  Jess gennemgik kort de opdaterede retningslinjer fra DIF og en analyse af mulighederne.
  Læsø gennemføres ud fra et forsigtighedsprincip med meget lange startperioder, uden stævneplads, ingen væske i skoven mv. EMIT anvendes. Stævneleder Keld Gade har modtaget politiets godkendelse.
  Se eventuelt DO-F.dk nyhedsopslaget ” BALLERUP SOMMER CUP OG LÆSØ 3-DAGES GENNEMFØRES” af 31.maj.
  Midtjysk Sprint Cup bliver flyttet til 2021, idet der ikke ses plads til den i et travlt efteråret med bl.a. gennemførelse af udskudte DM fra foråret.
  VIKASKI kører fortsat efter ”Corona retningslinjer” som min. til efter sommerferien.

  Pia anmoder at arrangøren anvender ”postklemmer” med nummer på. Ligger i depotet ved de små skærme. Jess videreformidler budskabet.

 1. Genåbning af klubhuset – rengøring med mere
  I tilknytning til regeringens fase 3, er VOres hus fortsat lukket indtil nye retningslinjer er implementeret. Forventet åbnet i denne uge 24 eller snarest herefter.
  VOres hus er underlagt myndighedernes generelle retningslinjer for fælles faciliteter, herunder omfanget af rengøring, tilgængelige håndvaske samt antal personer kontra areal, mv.
  Derfor genåbnes VOres hus med særlige forbehold, herunder fortsat lukket for bad og omklædning i forbindelse med klubarrangementer. Toiletter må kun anvendes af værdigt trængende 😊
  Træningsløb bliver efter konceptet ” kom omklædt og gå hjem omklædt”.
  VOres hus bliver tilgængeligt for primært løbsarrangører og mødedeltagere. Ved tvivl bedes medlemmerne kontakte bestyrelsen eller klubhus-ansvarlige Lennart.
  Bestyrelsen udarbejder en plan for genåbningen med følgende nye tiltag; Der opsættes sprit ved indgangsdør og andre fornuftige steder. Corona plakater hentes fra Politiets hjemmeside og printes og opsættes. Engangsservietter og skraldespand hertil skal opsættes på toiletter og i køkken.
  Rengøringsfirmaet Magnolia er fortsat ansat til rengøringen og har været i VOres hus både i April og Maj. Aftalen fortsætter.
 1. Klubbens hjertestarter
  Opfølgning fra sidste møde
  Hjertestarteren fungerer mindst frem til JUN 21. Vi forholder os til det igen til næste sommer.
 1. Bordet rundt
  Tommy: IAB
  Jess: Har på nettet fundet ny norsk app, ”usynlig O”. App’en fortæller, når du er ved posten og kan med fordel bruges til træningsløb med virtuelle poster.
  Deltager i Nordkredsens klubledermøde onsdag den 10.juni. Omhandler bla input til DOF overvejelser om aktiviteterne og besparelser i kølvandet på Corona.
  Flere stævner og løb ses nu gennemført som planlagt, hvilket gavner sporten, men også forbundets slunkne pengekasse.
  Jørn: Begynderkursus i MTBO kort efter sommerferien udbydes snart.
  Pia: Har sagt til familien Bogø, at de må stå som passive medlemmer under en 3-4 årig udstationering til udlandet. Det er ellers ikke kutyme i VO. Bestyrelsen bakker op om beslutningen og ønsker at fastholde relationen til familien.
  Spørger Tommy til skiltningen til Vores hus. Tommy følger op.
  Karsten: Har tilmeldt VO til nyt koncept under FITDEAL i sommerperioden. Påtager selv hele opgaven.
  Næste møde. Forslag er mandag d. 21. september.
  Mødeplan 2020
  Dato

Tema

Forplejning

03. februar

Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Torben

23.marts

Opstart på et nyt år med evt. nye ansigter. Konstituering

Jess

25.maj
08.juni

Klar til sommerens arrangementer og langtidsplan inden klubledermødet

Tommy

21.september

Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november

Pia

30.november

Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar

Karsten

 

Name Description Downloads Version Owner Last Modified Rating Download
Name Description Downloads Version Owner Last Modified Rating Download
Selvtrænings kort -- Alle baner kan foreløbig løbes til med 11. maj 2020
   Broddingbjerg
   Undallslund / Skrikes-Neckelmann
   Hald Ege/Viborg Hedeplantage
   Stanghede
   Vindum
   Finderup -- Banerne kan løbes i hele påsken og i alle weekender frem til med 11. maj 2020
   MTBO
   Houlkær

No files found in this folder.

Download kort  (se herover) – Vær opmærksom på, at der IKKE er postskærme i skoven.

Dato Bemærkninger Startsted

07/05/2020

Nye baner i Undallslund

Ved klubhuset

28/04/2020

Houlkær. Alle baner 1:7.500

Start fra Overlundhallen

14/04/2020

Nye baner i Skrikes-Neckelmann. Alle baner i 1:7.500

 

13/04/2020

Der er nye baneforslag i Vindum. Markeret som Vindum III

05/04/2020

Der er et yderligere et sæt baner i Finderup. Alle baner i 1:7.500

04/04/2020

Der er nye baner i Undallslund. “Påskens højdepunkter”. Alle baner i 1:7.500

 

04/04/2020

Finderup. 

OBS: Der kan løbes på banerne i Finderup frem til og med den 13. april 2020. Derefter i weekenderne til udgangen af april måned.

De første baner i Finderup har startsted ved Gule Gård. Mellem lang og kort er i 1:7.500

28/03/2020

Der er nye baner på Stanghede. Kort bane er I 1:7500. Vær opmærksom på startstedet er fra det lille stråtækte hus på Ravnsbjergvej efter Niels Bugges Kro, når man kommer fra Viborg.

Der er følgende baner:

Lang svær, Mellemlang svær, kort svær og en mellemsvær bane. Banerne er på O-Track

  Der nu yderligere tilbud på Broddingbjerg. 3 baner på henholdsvis 5,7 km, 5,0 km og 2,9 km. Start overfor vandrer hjemmet.  
  Der ligeledes til bud om baner i Vindum skov. 4 baner: Lang svær 8,5 km, Mellemlang svær 5,9 km, kort svær 3,8 km og mellemsvær 4,5 km.

 

Der nu også 3 baner på Stanghede. Start fra parkeringspladsen på Stanghedevej. Der er tre baner

Lang = 7 km. – Mellemlang = 5 km. – Kort = 3,5 km. Banerne findes her: 

 

  Der er nye baner i Undallslund. Banerne er “forfattet” af Torben Pedersen og er uden postdefinition. Temaet er Ugens Højdepunkter.  
  Karup orienteringsklub har et tilbud om træn selv i Sjørup Plantage. Kan findes her: https://karupok.dk/?p=1003  

 

Der er træn selv baner  i Viborg Hedeplantage. Start på Krathus vej. Løbet er på O-Track

Print kortet for den bane du vil løbe. Løb banen med din GPS tracker tændt, der er ingen fysisk markering af posten ude i skoven. Når du er færdig med løbet kan du lægge løbet på O-Track, følg linket herunder og på O-Track kan du tjekke at du har været ved posterne.

 

 

Der er nye “træn selv” baner på Broddingbjerg. Start henholdsvis ved Klostermarken og ved Bruunshåb. Posterne er alle FindVejI postpæle.

Banerne er i O-Track indtil videre. Kan findes under “Træn selv Broddingbjerg”

 

 

Undallslund I

Banerne er på O-Track og de kan “bruges” ind til videre. Kortene til banerne kan selvprintes ved at følge linkene nederst i denne tekst.

Print kortet for den bane du vil løbe. Løb banen med din GPS tracker tændt (Posterne er samlet ind). Når du er færdig med løbet kan du lægge løbet på O-Track, følg linket herunder og på O-Track kan du tjekke at du har været ved posterne.

Find løbet på O-Track appen på din telefon eller her på O-Track i din browser: Klik her 
Løbet hedder: “Lørdagstræning Undallslund” .