Adresse: Skivevej 93, 8800 Viborg
CVR nummer: 29650306

Download kort og løse postdefinitioner herfra. Banerne 1 til med 4 findes i både 1:10.000 og 1:7.500.

Der kan løbes fra klokken 10:00 til klokken 15:00. Løbet er på O-Track og kan findes på MapRun (se her for nærmere om anvendelsen af MapRun )

Der udarbejdes resultatliste for de løbere der har anvendt MapRun. Se mødested i kalenderen.

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

1:10.000

6540 m.

1 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.3 MB

1:7.500

6540 m

3 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.3 MB

1:10.000

5430 m

0 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.2 MB

1:7.500

5430 m

0 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.2 MB

1:10.000

4460 m

1 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.2 MB

1:7.500

4460 m

0 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.2 MB

1:10.000

3530 m

0 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.1 MB

1:7.500

3530 m

0 downloads 1.0 27-10-2021 7:36 Download 3.2 MB

1:7.500

2540 m

0 downloads 1.1 27-10-2021 7:36 Download 3.1 MB

Postbeskrivelser løse - alle baner

0 downloads 1.1 27-10-2021 7:35 Download 273.1 KB

Notes

 • Træning fra klubben mandag uge 43

  HUSK selv at printe kort!!
  Posterne er klar i skoven.
  Til nye og nyere orienteringsløbere i klubben, der vil være hjælp at hente og poster i skoven mandage kl. 17.30.

I bedes læse det hele grundigt igennem, inden I downloader (printer) en bane og løber i skoven! Se kortene og download herunder.

Det er, indtil videre, gratis at deltage i klubbens træningsløb. Men vi opfordrer kraftigt til at donerer 20 kr. pr. løbet løb til Dansk Orienteringsforbund. Forbundets MobilePay nummer er 269030

På grund af Covid-19 gennemføres træningsløbene således:

Posterne markeres kun med skærme.
Der løbes med MapRun6/MapRunG (se mere i klubbens forum https://www.viborgok.dk/forum/maprunf-og-maprung/
Løbene er ligeledes på O-Track.
Banerne er typisk åbne fra mandag eftermiddag klokken 17:00 til efterfølgende søndag klokken 15:00
Hvis ikke andet er angivet i instruktionen for det enkelte løb, skal du selv printe dit kort fra klubbens hjemmeside.
Alle kan deltage – ikke kun klubbens medlemmer.

Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona-smittefaren:

Undgå kontakt med andre end personer fra egen husstand, både før, under og efter løbet.
Print selv dit kort.
Husk at virus primært smitter gennem væske. Når vi løber, bliver vejrtrækningen forceret og der er risiko for, at vi ved passage af andre løbere, kommer til at indånde hinandens udåndingsluft. Vi foreslår derfor, at der i skoven holdes en generel afstand på ca. 5-10 meter.
Generelt skal I tænke jeg godt om og følge myndighedernes anbefalinger, så vi kan gennemføre disse løb til glæde for så mange som muligt. Vi håber at I vil tage godt imod denne mulighed for at komme i skoven med et O-kort i hånden.

Vi ses (på afstand) i skoven

Tryk på subscribe nederst på siden, så får du nyheder om dette emne direkte i din mailboks. Se nederst på siden for nyt om poster og baner.

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

1:7.500

5060 m

34 downloads 1.1 25-10-2021 8:08 Download 3.1 MB

1:7.500

3970 m

26 downloads 1.1 25-10-2021 8:07 Download 3 MB

1:7.500

3160 m

19 downloads 1.1 25-10-2021 8:07 Download 3 MB

1:7.500

1620 m

19 downloads 1.1 25-10-2021 8:07 Download 2.9 MB

Løse postbeskrivelser for alle 4 baner

11 downloads 1.0 25-10-2021 7:37 Download 210.7 KB

Der er lavet nogle MTB O baner på Broddingbjerg, til gør-det-selv træning. Banerne åbner fredag morgen den 15. oktober og kører til 31. okt. aften. 

Ingen poster, men masser af pæle man kan finde 🙂

Download kortene herfra (herunder) og se vejledning til den enkelte træning.

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

BANEN findes på MapRun under MTBO træninger.

Parker overfor Vandrehjem.
Posten er en træpæl.

Mål ved rød bom.
Hils pænt på de andre gæster
Det er kun træning 🙂

Banen er på:
OTRACK & UsynligO

Opret dig og track din tur

1:10.000

9,0 km.

40 downloads 2.0 16-10-2021 13:41 Download 1.7 MB

BANEN findes på MapRun under MTBO træninger.

Parker overfor Vandrehjem.
Posten er en træpæl.

Mål ved rød bom.
Hils pænt på de andre gæster
Det er kun træning 🙂

Banen er på:
OTRACK & UsynligO

Opret dig og track din tur

1:10.000

10,4 km.

35 downloads 2.0 16-10-2021 13:41 Download 1.4 MB

BANEN findes på MapRun under MTBO træninger.

Parker overfor Vandrehjem.
Posten er en træpæl.

Mål ved rød bom.
Hils pænt på de andre gæster
Det er kun træning 🙂

Banen er på:
OTRACK & UsynligO

Opret dig og track din tur

1:10.000

6,7 km

42 downloads 2.0 16-10-2021 13:40 Download 1.7 MB

BANEN findes på MapRun under MTBO træninger.

Parkering overfor Vandrehjemmet.

1:10.000

Bane 4 sprint UDEN pæle

5,3 km.

 

21 downloads 1.0 13-10-2021 10:23 Download 525.7 KB
 1. september 2021 VOres hus

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jimmi Olsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 1. Status i Dansk Orienteringsforbund, Nordkredsen og klubben v/formanden
  Forbundet har afholdt udviklingsseminar i foråret med drøftelse af fremtidige tiltag for udvikling af forbundet. Det videre er forløb er at få inddraget klubberne i prioriteringen af tiltag på klubledermøderne i november.
  Nordkredsen har holdt møde i August. Kredsbestyrelsen har fokus på at få fastlagt og beskrevet opgaver og normale procedure (plejer) i kredsen.
  VO Mandagstræning fortsætter med poster i skoven i en uge ad gangen indtil videre. Efter efterårsferien påbegyndes lørdagstræning (hver uge) i rammen af VIKASKI. Det går fortsat trægt med at få VO’ere til at melde sig som arrangører af stævner og aktiviteter i klubben.
 1. Status vedr. klubbens aktiviteter i rest 2021, 2022 og påskeløb 2023 v/Formanden.
  Natteravnen afvikles i Broddingbjerg onsdag den 20. oktober. Stævneplads forventes at være ved Nørre Å spejdernes klubhus. Indbydelse er på nettet.
  Julehygge den anden lørdag 11.december Birgitte og Svend Erik.
  Nytårsløb den 8.januar. Arne Moe Jensen har meldt sig som arrangør.
  Vinterlangdistance bliver 9. eller 16.januar i Finderup. Jess er stævneleder og banelægger.
  Midtjysk sprintcup gennemføres 7.-8. maj 2022. I Skive den 7. og Viborg den 8. Jess er stævneleder og banelægger.
  Læsø 3-dages ved Keld & Pia Gade. Medio juli.
  JFM lang 21. august flyttes til Dollerup Bakker. Svend Erik har meldt sig som stævneleder og Jess er banelægger.
  Påskeløb i 2023 bliver med de tre etaper i Ulbjerg, Vindum og Dollerup Bakker. Arne Moe er i gang med at indhente tilladelser, og Steen Frandsen har lavet en tidsplan for korttegning.
 1. Børn og ungdomssatsning i 2022.
  Opfølgning på mødet med Emma Klingenberg. Jess laver et indlæg til VO-res post. Jess indkalder til et kickoff møde for alle VO’ere, som kan og vil engagere sig i det kommende arbejde på området. Foreløbigt har ingen meldt sig. Mulighed for samarbejde med spejdere, løbe- og cykelklubber undersøges.
 1. Status vedr. medlemmer og økonomi v/Pia
  128 medlemmer. 7 udmeldte siden Juni.
 1. MTBO-aktiviteter og planer v/Tommy
  Tommy foreviser forslag til cykeloverdele. Det er fortsat VO’s intention at opgradere vores beklædning.
  Bestyrelsen støtter forslaget og tilsiger op til 50% økonomisk støtte efter nærmere aftale.
 1. Tilbud om kursus i anvendelse af klubbens hjertestarter fra Tage Arent
  Se aktionslisten.
 1. Bordet rundt/Eventuelt
  Bestyrelsen opretter aktionsliste på referatet.
  Pia: IAB
  Tommy: Vise nye opsatte terrængenstande i Broddingbjerg. Sørger for at få opdateret kortet.
  Jimmy: Skal udsendes (arbejde) pr. oktober i tre måneder.
  Karsten: IAB
  Jess: VO deltager i ”Danskernes motionsuge” i uge 41. I uge 42 starter bibliotekernes naturskattejagt med udgangspunkt fra VO-res hus. Vi forventer at kommunen får klippet græsset til parkering.

Aktionsliste

Aktion nr.

HVAD

HVORLEDES

HVEM

HVORNÅR

1

Kickoff møde

Børn & unge

Initiere kickoff-møde for frivillige til indsatsen.

Jess

Ultimo oktober

2

Cykeltrøjer

MTBO vælger design og indhenter prøve-kollektion.

Tommy

Inden næste møde

3

Opfølgning på Tage Arents tilbud om kursus i anvendelse af hjertestarter.

Kontakt Tage

Jess

Inden næste møde

Mødeplan 2021

 

Møde 1

Møde 2

Møde 3

Møde 4

Dato

29. marts

28. juni

20. september

6. december

Mødeleder (forplejning)

Karsten

Jess

Pia

Tommy