Adresse: Skivevej 93, 8800 Viborg
CVR nummer: 29650306

Notes

 • Træning fra klubben mandag.

  Mandag den 10. maj er grillen tændt efter træning. Der serveres pølser m.v.

  Til nyere orienteringsløbere i klubben. Der vil være hjælp at hente og poster i skoven mandage kl. 17.30.

I bedes læse det hele grundigt igennem, inden I downloader (printer) en bane og løber i skoven! Se kortene og download herunder.

Det er, indtil videre, gratis at deltage i klubbens træningsløb. Men vi opfordrer kraftigt til at donerer 20 kr. pr. løbet løb til Dansk Orienteringsforbund. Forbundets MobilePay nummer er 269030

På grund af Covid-19 gennemføres træningsløbene således:

Posterne markeres kun med skærme.
Der løbes med MapRun6/MapRunG (se mere i klubbens forum https://www.viborgok.dk/forum/maprunf-og-maprung/
Løbene er ligeledes på O-Track.
Banerne er typisk åbne fra mandag eftermiddag klokken 17:00 til efterfølgende søndag klokken 15:00
Hvis ikke andet er angivet i instruktionen for det enkelte løb, skal du selv printe dit kort fra klubbens hjemmeside.
Alle kan deltage – ikke kun klubbens medlemmer.

Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona-smittefaren:

Undgå kontakt med andre end personer fra egen husstand, både før, under og efter løbet.
Print selv dit kort.
Husk at virus primært smitter gennem væske. Når vi løber, bliver vejrtrækningen forceret og der er risiko for, at vi ved passage af andre løbere, kommer til at indånde hinandens udåndingsluft. Vi foreslår derfor, at der i skoven holdes en generel afstand på ca. 5-10 meter.
Generelt skal I tænke jeg godt om og følge myndighedernes anbefalinger, så vi kan gennemføre disse løb til glæde for så mange som muligt. Vi håber at I vil tage godt imod denne mulighed for at komme i skoven med et O-kort i hånden.

Vi ses (på afstand) i skoven

Tryk på subscribe nederst på siden, så får du nyheder om dette emne direkte i din mailboks. Se nederst på siden for nyt om poster og baner.

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

1:7.500

5780 m.

24 downloads 1.0 10-05-2021 7:26 Download 1.3 MB

1:7.500

4650 m.

10 downloads 1.0 10-05-2021 7:26 Download 1.3 MB

1:7.500

3610 m.

15 downloads 1.0 10-05-2021 7:26 Download 1.3 MB

1:7.500

3030 m.

15 downloads 1.0 10-05-2021 7:26 Download 1.3 MB

I bedes læse det hele grundigt igennem, inden I downloader (printer) en bane og løber i skoven! Se kortene og download herunder.

Det er, indtil videre, gratis at deltage i klubbens træningsløb. Men vi opfordrer kraftigt til at donerer 20 kr. pr. løbet løb til Dansk Orienteringsforbund. Forbundets MobilePay nummer er 269030

På grund af Covid-19 gennemføres træningsløbene således:

 • Posterne markeres kun med skærme.
 • Der udarbejdes en resultatliste (som I kender den) for de løbere, der har løbet med MapRun6 eller som efterfølgende uploader deres løb til MapRun6
 • Løbene er ligeledes på O-Track.
 • Banerne er typisk åbne fra morgen til aften på løbsdagen eller flere dage. Mere præcise tidspunkter vil fremgå af instruktionen for det enkelte løb.
 • Hvis ikke andet er angivet i instruktionen for det enkelte løb, skal du selv printe dit kort fra klubbens hjemmeside.
 • Hvis der er kort ved start, vil det være angivet i instruktionen for det enkelte løb.
 • Alle kan deltage – ikke kun klubbens medlemmer.

Tilmelding

Vi vil gerne, at i tilmelder jer de enkelte træningsløb så:

 • vi har mulighed for, at kontakte dig i tilfælde af Covid-19 smitteopsporing.
 • vi har styr på hvem og hvor mange der har været til træningsløb.
 • vi kan have overblik over hvor mange kort der ca. er brug for at trykke.
 • vi kan anvende tilmeldingen til forberedelse af tidtagning og registrering ved træningsløbene.

MabRun6

 • MapRun6 vil indtil videre danne grundlag for resultatlister
 • MapRun6 er et program, som kan bruges til orienteringsløb som erstatning for Emit og til at lave en resultatliste.
 • MapRun6 er udviklet i Australien og er støttet af det australske forbund.

Tag de nødvendige forholdsregler i forhold til Corona-smittefaren:

 • Undgå kontakt med andre end personer fra egen husstand, både før, under og efter løbet.
 • Undlad samkørsel med andre familier til løbet.
 • Print selv dit kort.
 • Hvis der er kort ved start, så berør kun det kort du skal bruge og giv det ikke til andre.
 • Anvend helst håndsprit inden du tager kortet.
 • Undgå kødannelse ved start og mål.
 • Benyt hele løbets åbningstid, så ikke alle kommer midt på dagen.
 • Husk at virus primært smitter gennem væske. Når vi løber, bliver vejrtrækningen forceret og der er risiko for, at vi ved passage af andre løbere, kommer til at indånde hinandens udåndingsluft. Vi foreslår derfor, at der i skoven holdes en generel afstand på ca. 5-10 meter.
 • Generelt skal I tænke jeg godt om og følge myndighedernes anbefalinger, så vi kan gennemføre disse løb til glæde for så mange som muligt. Vi håber at I vil tage godt imod denne mulighed for at komme i skoven med et O-kort i hånden.

Vi ses (på afstand) i skoven

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

1:7.500

5740 m.

26 downloads 1.0 10-05-2021 8:21 Download 3.4 MB

1:7.500

5300 m.

25 downloads 1.0 10-05-2021 8:21 Download 3.4 MB

1:7.500

4850 m.

38 downloads 1.0 10-05-2021 8:21 Download 3.4 MB

1:7.500

2840 m.

21 downloads 1.0 10-05-2021 8:21 Download 3.3 MB

1:7.500

2550 m.

6 downloads 1.0 10-05-2021 8:21 Download 3.2 MB

Find resultaterne her: https://viborgoservice.eu.pythonanywhere.com/beregn/XMLvis_resultaterhttps://viborgoservice.eu.pythonanywhere.com/beregn/XMLvis_resultater

Banerne vil være på MapRunF. Du vil via appen få besked på telefon eller Garmin ur, når du er ved posten. Efter løbet vil du umiddelbart kunne se dit løb og se din placering på resultatlisten. Når du skal finde løbsfilerne i MapRunF, skal du i Viborg mappen finde undermappen Virtuelle primo 2021. Du finder mere om MapRunF her: Klik Her

Kortene til download kommer her når de er klar:

Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size
Name Description Downloads Version Last Modified Download File Size

1:4.000

2070 m.

7 downloads 1.0 10-05-2021 13:07 Download 2.5 MB

1:4.000

2300 m.

11 downloads 1.0 08-05-2021 12:10 Download 2.4 MB

1:4.000

2330 m.

55 downloads 1.0 26-04-2021 8:44 Download 2.5 MB

1:4.000

2140 m.

30 downloads 1.0 26-04-2021 8:44 Download 2.4 MB

29.marts 2021 VOres hus

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jørn Svendsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

Ingen

Næste møde:

xxxxx 2021, VOres hus

Bilag:

Ingen

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 1. Generalforsamling 2021
  Covid-19 restriktioner er fortsat gældende.

  Jess foreslår at generalforsamlingen afvikles mandag 31.maj 2021. Forhåbentligt er Corona aftaget og vi må samles igen. Alternativt kan det afvikles udendørs.
  – Jess laver tidsplan for indmeldelse af medlemmernes input mv. således det passer ift bestyrelsesmøde før generalforsamling.
  – Varsling ikke senere end 05.maj i VOres post, på hjemmeside, facebook etc.
  – Jess laver beretning ikke senere end 28.april.

  På valg: Tommy, Jørn og formand.
  Budget: Som tidligere. Aftales på næste møde.
  Forberedelser: Aftales på næste møde.
  – Forplejning arrangeres af sekretæren.

 1. Træningsløb
  EMIT anvendes fortsat ikke af hensyn til Corona omstændighederne.
  Tommy:
  Der mangler et ”banelægger-forum” hvor de relevante retningslinjer bliver løbende opdateret. Dette for at undgå fejl og misforståelser.
  I Viborg OK er kort og baner fortsat (gratis) tilgængelige til alle vores aktive træningsløb, i henhold til bestyrelsens tidligere beslutning ift Corona-omstændighederne.
 1. Aktiviteter i 2021
  Sprint Cup 15.-16. maj arrangeres af VO og Skive. Er i O-service.
  Løbet i Viborg (søndag) vil være del af jysk-fynsk mesterskab. De to øvrige løb bliver i Skive om lørdagen.
 1. Bordet rundt
  Pia:
  – Har observeret O-kort i flere forskellige versioner – bla i forhold til myretuer. Savner enighed blandt korttegnere hvornår en given genstand skal medtages på kortet. Eventuelt ift ISOM 2017 nr. 115.
  Jess redegører for DOF kortudvalgets retningslinjer som VO forholder sig til.
  – Indsamler underskrifter til de kommunale tilskud.
  – Anmoder om midler til ERFA møder for træningsløbs-arrangører. For at give både sparring og sammenhold for løbsarrangørenerne. GODKENDT!
  Jørn: IAB
  Tommy:
  – Vi indfører en frivillig ordning for brugerbetaling. Dette ved at påføre kortene en MobilePay kode. Afgiften bliver til DOF børne- og ungdom.
  Karsten:
  – Aflyser skolernes O-dag 2021, grundet Corona. Overvejer om arrangementet kan udbydes senere på året i en revideret/justeret form.