Referat bestyrelsesmøde 30. marts 2009

Tilstede: Arne, Pia, Keld, Svend Erik, Michael og Lene.
Ej tilstede: Lena
Kl. 18.45 – 21.00

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat er godkendt.

2. Opfølgning på generalforsamling. Åbent Hus arrangement – invitation af Atletikklubben til et langt let O-løb? – juni måned vil være den bedste tid på året. Arne kontakter Erland fra Atletikklubben for at høre hans mening, inden vi foretager os noget. Mandag den 11. maj arrangeres der kursus i Sprint-kort.

3. Konstituering af bestyrelsen

Formand : Arne Moe-Jensen
Næstformand: Michael Dickenson
Kasserer : Pia Gade
Sekretær : Lene Stick Nielsen
Medlem : Keld Gade
Medlem : Lena Lundorff
Medlem : Svend Erik Skovsgaard
 

4. DOF’s repræsentantskabsmøde – Steen F. og Arne deltog. O-service regler – der bliver nedfældet et dokument. Der kan søges tilskud hjem til arrangerede DOF kurser. 66 stemmeberettigede personer deltog i mødet. Dorthe Hansen Silkeborg OK valgt til hovedbestyrelsen (nu også formand for Silkeborg OK). Bogføring i DOF tager DIF sig af. Øst Kredsens forslag til nyt budgetprocedure blev vedtaget. Der er fred og ro i forbundet.

5. Løb i 2009:

  • Natugle – eftersnak. Det gik rimeligt. Vi havde nedbrud på nettet. 79 løbere deltog.
  • Wild West – 10. maj i Hald Ege, Dollerup, Guldborgland og Finderup (Skovkarle)
  • Dansk park Tour – 24. maj i Digterparken (SL: Keld, BL: Keld) Venter på kort.
  • SkO-stafet eller Rulle-O-stafet 5. juni. 
  • B-løb – 4. oktober i Vindum (SL: Svend Erik/Stig/Arne, BL: Søren) mangler skovtilladelser. Evt. flyttes til den 11. oktober.
  • Natteravn – 21. oktober i Finderup. (SL: ?; BL: ?)

6. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.

  • 2010 – Læsø 3-dages (15-17/7), Natteravn i Vindum (oktober) og B-løb på Broddingbjerg (16/5). Natugle “sælges ” til Skive eller Karup. Skal vi lave Park Tour i 2010? – beslutning afventer ”resultat” af løbet i Digterparken.
  • Langtidsterminsliste. Vi har budt ind på DM-Nat i 2013 og Divisionsfinale i 2014.

7. Påskeløb i 2011. Intet nyt fra Stævneledelsen. Enkelte skovejere har meldt fra.

8. Diverse sager:

  • DN’s skovoprydning den 18. april. VO deltager.
  • Skovens dag den 3. maj. Foregår i stil med sidste år. VO deltager.

9. Bestyrelsesrunde.

Svend Erik har ikke noget.
Michael – Ungdomsløbere fra Schweiz vil gerne deltage i VO-res træningsløb i Mønsted den 8/4. Korttegning – Margrethelund er færdig. Digterparken er færdig. Broddingbjerg møde mellem korttegnerne. Mail om tilskud rundsendt til alle korttegnerne.
Lene har ikke noget.
Pia – Vil undervise nye medlemmer i Kort og Teknik, med start den 20. april, efterfølgende primært den 1. mandag i hver måned kl. 18.00. Klubbanner – forslag videregivet til Kjeld Tideman, han tænker over det.
Keld – Er nu formand for DOF´s IT-Udvalg bestående af en fra hver kreds. VO med til at arrangere Grundfos Olympiade i Hjermind i pinsen med 1000 deltagere – heraf ca. 20 til O-løb. MTR4 aflæser på budgettet, hvornår må den købes – pris kr. 7.-8.000,00? Bestyrelsen vedtog den kunne købes nu. Arne – Henvendelse fra Jens Søndergård – Kort lagt ud på hjemmesiden, så alle klubbens medlemmer selv kan hente den? Bestyrelsen synes ikke det er en god ide, man må henvende sig til Steen, efterhånden som man skal bruge kortene. Viborg Idrætsråd – sportspraktikdag noget for os? Vi er ikke interesserede i år – måske til næste år med hjælp fra OrienteringsPatruljen. Afsat kr. 10.000,00 til klubprojekter – har vi noget? Vi har ikke noget projekt pt.

 

10. Eventuelt. Ingen havde noget.

11. Næste møde den 18/5 kl.18.15. Lena er vært.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x