Referat bestyrelsesmøde 8. februar 2010

Bestyrelsesmøde
Mandag den 8. februar 2010 kl. 18.15 – 21.00
 
 
Til stede: Arne, Pia, Keld, Michael, Svend Erik og Lene.
Ej til stede: Lena
  
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt. 
 1. Orientering om klubledermøde i Nordkredsen 14/1 (Keld og Arne deltog). Arne berettede om bl.a. at Lars Ole Kopp er formand 2 år endnu, derefter har Birgitte Halle fra Århus 1900 tilbudt sig som kandidat. Evt. ændring af pointgivningen ved divisionsturneringerne fra bane til klasse. Eventvogn bliver taget i brug ved Junior-VM i Ålborg til sommer. Vi forventer at tage den i brug ved natløb. 
 1. Generalforsamling 2010.
  • Gennemgang af dagsorden. Søren Elkjær foreslås som dirigent.
  • Indkomne forslag – forslag fra bestyrelsen om en ungdomssatsning.
  • Regnskab 2009
  • Gennemgang af budget for 2010 – herunder fastsættelse af kontingent.
  • Forplejning. Lene tager sig af det.
  • Aktivitetspokal 2009 – forslag? Vi har en i kikkerten. 
 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • Læsø 3-dages (15-17/7). Keld – tæt på online betaling og registrering. Bemanding er fastlagt. Steen og Stig sætter manilamærker ud. Pia, Keld og Lene kontrollerer dem.
  • B-løb på Broddingbjerg (16/5). SL: Stig/Svend Erik, BL: Jess. Indbydelsen næsten klar. 2.div match bliver afholdt den dag. VO er uden for konkurrencen.
  • Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10). SL:? BL:?).
  • Løb i 2011 – ud over Påskeløb – Natteravn på Broddingbjerg
  • VO har fået DM nat i 2013. 
 1. Påskeløb i 2011. Keld og Pia har lavet en grovplan for afvikling. Løbstilladelser er skaffet – dog problemer i et enkelt privatejet skovområde i Hald Ege. Påskeløbswebsite. Brochure/flyer er klar. Klar til tilmeldelse oktober 2010. 
 1. Diverse sager:
  • DOF’s repræsentantskabsmøde i Vejle (Vingsted Centeret) den 6. marts. Emner der skal fremføres – hvem vil med? Pia, Keld og Arne vil tage af sted. Formanden for planudvalget går af.
  • Skiudvalget igen på vej i mølposen!! ”Ophører” pr. 1. maj 2010.
  • Skovens Dag (SNS) – 9. maj ved Naturskolen
  • Nye klubdragter – Svend Erik mangler svar fra leverandører.
  • ”Poster i skoven” nu ændret til ”Find vej i skoven”. Projekt i Hald Ege. Elever fra skolen får som opgave at sætte pæle ud.
  • Sportspraktikdagen i Bjerringbro 17/6 2010. Arne har styr på det. Hartvig og hans kone Eva samt Keld vil gerne hjælpe.
  • ROS – Rund Og Sund. Løb for overvægtige børn den 24/3 2010 i Dollerup. 
 1. Bestyrelsesrunde. Michael – Kontaktet af Andreas Lynderup fra Nordkredsen ang. Broddingbjerg, Vindum og Undallslund til ungdomskursus. Enighed om at der også skal betales for leje af kortfiler ifm. ungdomskurser. Lene Bejer lave baner til Flyvestationen. Rundsendte en plan for korttegning for 2010 og begyndelsen af 2011. Svend Erik havde ikke noget. Keld – fået et tilbud på grill til klubben til ca. kr. 1.300,00 måske mere da vi gerne vil have en bredere model – Keld bestiller den. Jokerposter er ankommet. Natteravnsfad uddeling til Arne for banelægning. Lene havde ikke noget. Pia – tilskud til kopimaskine? Arne kunne ikke få tilskud fra kommunen – vi kan måske søge hos Nordea Fonden. Arne – børneattester – vi har styr på det. Preben og Steen er indstillet til Sportsmesterarrangementet. 
 1. Næste møde den 29/3 18.15. Keld er vært.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x