Referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2018

Til stede: Pia Gade, Lene Bejer, Tommy Kirk Damsgaard, Karsten Christiansen, Jess Rasmussen, Torben Pedersen og Lene S. Nielsen.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat blev godkendt.
 2. Konstituering af bestyrelsen.
      Formand: Jess Rasmussen
      Næstformand: Lene Bejer Damgaard
      Kasserer: Pia Gade
      Sekretær: Lene Stick Nielsen
      Medlem: Tommy Kirk Damsgaard
      Medlem: Karsten Christiansen
      Medlem: Torben Pedersen
 3. Opfølgning på generalforsamlingen. Der var ingen indkomne forslag.
 4. Forslag fra Stig ang. internet. Stig har kigget på priser: Beholde fastnettelefon + oprette en internetforbindelse ved siden af bliver alt for dyrt. Andet forslag kunne være mobiltelefon samt internetforbindelse 6mb til en samlet pris på kr. 108,00 pr. mdr., dertil købe en wi-fi router. Jess giver Stig besked om at iværksætte sidste forslag.
 5. Skoleorienteringsdag – Karsten. Der tages kr. 15,00 pr. kort og vi får kr. 10.000,00 fra DOF som bl.a. skal bruges til vand. Arrangementet foregår torsdag den 17. maj kl. 10.00 – 13.00 alle der har tid til at hjælpe er velkomne, alle kræfter kan bruges.
 6. Beklædning til VO Officials – Karsten. Medbragte kataloger. Karsten undersøger prisen på veste med tryk og rundsender til bestyrelsen for godkendelse.
 7. Bordet rundt. Lene B. – Arbejdsdag d. 16. april, køber nyt havebord magen til den vi har, de gamle smides ud. Vi venter besked fra kommune om vi må fælde birketræerne. Læ til terrassen, Lennart undersøger muligheder. Den 24. november laves et arrangement af Sønder Mølle, evt. i samarbejde med VO? som kunne lave løb som træning for de der gerne vil lære at lave løb, Lene B. får Lennart til at lave en indbydelse. Tommy – har fået skilte med Find vej i… til bl.a. Granada, vil gerne have til Broddingbjerg også. Ok for bestilling af 3 skilte. Karsten – Skal der sponsorer på beklædningen, nej tak siger bestyrelsen. Lene S. – Sct. Hans, Jeg kan ikke tage mig af det i år. Har tænkt over om ikke tiden er inde til helt at stoppe med afholdelse af Sct. Hans, da vi de sidste 3 år har været henholdsvis 11, 10 og 9 deltagere. Bestyrelsen skrinlægger Sct. Hans. Pia – Event Safety? Hvad kan de som vi ikke kan? Der er flere i klubben som har en samarit uddannelse. Vi laver vores egen procedure i stil med det de laver til påskeløbet i år. Revisoren er betænkelig – Pia er ene om adgang til på bankkontoen, har snakket med Nordea, der siger at det ikke er noget problem, sker der noget med kassereren, får formanden adgang til kontoen. Jess skal huske at aflevere udlægsbilag med påhæftet bonner. Torben – havde ikke noget.
 8. Næste møde. Forslag er mandag d. 28. maj kl. 19.00.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x