Referat af bestyrelsesmøde 3 – 2021

 1. september 2021 VOres hus

Til stede:

Pia Gade, Jess Rasmussen, Tommy Kirk Damsgaard, Jimmi Olsen og Karsten Christiansen

Fraværende:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Godkendt
 1. Status i Dansk Orienteringsforbund, Nordkredsen og klubben v/formanden
  Forbundet har afholdt udviklingsseminar i foråret med drøftelse af fremtidige tiltag for udvikling af forbundet. Det videre er forløb er at få inddraget klubberne i prioriteringen af tiltag på klubledermøderne i november.
  Nordkredsen har holdt møde i August. Kredsbestyrelsen har fokus på at få fastlagt og beskrevet opgaver og normale procedure (plejer) i kredsen.
  VO Mandagstræning fortsætter med poster i skoven i en uge ad gangen indtil videre. Efter efterårsferien påbegyndes lørdagstræning (hver uge) i rammen af VIKASKI. Det går fortsat trægt med at få VO’ere til at melde sig som arrangører af stævner og aktiviteter i klubben.
 1. Status vedr. klubbens aktiviteter i rest 2021, 2022 og påskeløb 2023 v/Formanden.
  Natteravnen afvikles i Broddingbjerg onsdag den 20. oktober. Stævneplads forventes at være ved Nørre Å spejdernes klubhus. Indbydelse er på nettet.
  Julehygge den anden lørdag 11.december Birgitte og Svend Erik.
  Nytårsløb den 8.januar. Arne Moe Jensen har meldt sig som arrangør.
  Vinterlangdistance bliver 9. eller 16.januar i Finderup. Jess er stævneleder og banelægger.
  Midtjysk sprintcup gennemføres 7.-8. maj 2022. I Skive den 7. og Viborg den 8. Jess er stævneleder og banelægger.
  Læsø 3-dages ved Keld & Pia Gade. Medio juli.
  JFM lang 21. august flyttes til Dollerup Bakker. Svend Erik har meldt sig som stævneleder og Jess er banelægger.
  Påskeløb i 2023 bliver med de tre etaper i Ulbjerg, Vindum og Dollerup Bakker. Arne Moe er i gang med at indhente tilladelser, og Steen Frandsen har lavet en tidsplan for korttegning.
 1. Børn og ungdomssatsning i 2022.
  Opfølgning på mødet med Emma Klingenberg. Jess laver et indlæg til VO-res post. Jess indkalder til et kickoff møde for alle VO’ere, som kan og vil engagere sig i det kommende arbejde på området. Foreløbigt har ingen meldt sig. Mulighed for samarbejde med spejdere, løbe- og cykelklubber undersøges.
 1. Status vedr. medlemmer og økonomi v/Pia
  128 medlemmer. 7 udmeldte siden Juni.
 1. MTBO-aktiviteter og planer v/Tommy
  Tommy foreviser forslag til cykeloverdele. Det er fortsat VO’s intention at opgradere vores beklædning.
  Bestyrelsen støtter forslaget og tilsiger op til 50% økonomisk støtte efter nærmere aftale.
 1. Tilbud om kursus i anvendelse af klubbens hjertestarter fra Tage Arent
  Se aktionslisten.
 1. Bordet rundt/Eventuelt
  Bestyrelsen opretter aktionsliste på referatet.
  Pia: IAB
  Tommy: Vise nye opsatte terrængenstande i Broddingbjerg. Sørger for at få opdateret kortet.
  Jimmy: Skal udsendes (arbejde) pr. oktober i tre måneder.
  Karsten: IAB
  Jess: VO deltager i ”Danskernes motionsuge” i uge 41. I uge 42 starter bibliotekernes naturskattejagt med udgangspunkt fra VO-res hus. Vi forventer at kommunen får klippet græsset til parkering.

Aktionsliste

Aktion nr.

HVAD

HVORLEDES

HVEM

HVORNÅR

1

Kickoff møde

Børn & unge

Initiere kickoff-møde for frivillige til indsatsen.

Jess

Ultimo oktober

2

Cykeltrøjer

MTBO vælger design og indhenter prøve-kollektion.

Tommy

Inden næste møde

3

Opfølgning på Tage Arents tilbud om kursus i anvendelse af hjertestarter.

Kontakt Tage

Jess

Inden næste møde

Mødeplan 2021

 

Møde 1

Møde 2

Møde 3

Møde 4

Dato

29. marts

28. juni

20. september

6. december

Mødeleder (forplejning)

Karsten

Jess

Pia

Tommy

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x