Referat bestyrelsesmøde 1. juni 2015

Bestyrelsesmøde den 1/6 2015

 

Tilstede: Pia, Keld, Steen, Jørn, Lene B., Anders og Lene

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.
 2. Opfølgning efter divisionsløb i Vindum. Gode kort, gode baner, alt var som det skulle være. Overskud ca. kr. 14.500,00. Stor ros til alle. Når VO arrangerer stævner skal Stævnlederen være hurtigere ude med tilbagemeldinger til de som melder sig til ”tjeneste”.

 3. Opfølgning efter MTBO-løb i Houlkær. Jørn var ikke selv til stede ved løbet men har hørt meget gode tilbagemeldinger på arrangementet. Super terræn. Godt arrangeret.

 4. Klubledermøde 17. juni. Hvem deltager? Steen, Pia og Keld deltager.

 5. Status på klubhus. Vi har forlænget vores lejemål i 20 år. Lennart har søgt om byggetilladelse til overdækning af terrassen, afventer tilbagemelding fra kommunen.

 6. Korte planer:
  Sct. Hans aften – indbydelse er kommet i klubbladet.
  Natteravn 1 d. 15/10 i Broddingbjerg syd

Sønæs den 20. juni, Lene og Lennart laver løb.

 1. Langtidsplaner.

2016: Læsø 3-dages. Skovtilladelser i orden.

2017: DM Klub, Skov? Rønbjerg Mose.

2018: DM klassisk gerne i Ulbjerg

 1. Bordet rundt. Steen– Rentegnet Sønæs samt Broddingbjerg/Houlkær. Lene B.har ikke noget. Jørntil Afghanistan måske væk i 3 mdr. hjemme i oktober igen. VM MTBO beslutningen ikke taget endnu, er i gang med at tegne Viborg midtby til Sprinten. Andershar ikke noget. Lenehar ikke noget. Piahar ikke noget. Keld– søgt Nordea fonden om en Honda generator. Hald Ege gruppen har søgt om tilskud til en klubtur til vikingedysten, det er bevilget. DOF’s breddekonsulent Gert Nielsen kommer til klubben mandag den 19. oktober 19.00 – 21.30 ang. Plan 2020 og vores planer. Jakob har spurgt om VO kunne lave en sprint weekend med 2 løb på 2 dage evt. i 2017, bestyrelsen overvejer mulighederne. TracTrac blev brugt til Grundfos OL, fungerede rigtigt godt på Broddingbjerg.

 2. Næste møde mandag d. 28. september. Lene B. er vært.

Forslag til mødeplan for året.
Medio februar: 16/2 Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts: 30/3 Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Primo juni: 1/6 Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 28/9 Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december: 14/12 Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x