Referat bestyrelsesmøde 10. december 2012

Tilstede: Pia, Keld, Arne, Michael, Svend Erik, Anders og Lene.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt.
     
Klubledermøde den 7/11. Referat kan ses på NK’s hjemmeside. Keld deltog og orienterede om mødets forløb, om bl.a.: Næste års kalender: D.13. april Find vej… som er landsdækkende. D. 8. maj arrangeres der ”mudderløb”. Der har været 11 stk. Naturløb, det gav ingen nye medlemmer. Den 19. januar stor uddannelsesdag – se O-service. Helge fortalte om visionspunkter for 2013. Medlemsfremgang, så man ikke så meget til. Resultatformidling ved div. turnering, der går for lang tid inden det kan ses. O-service – håndtering af klubbernes aktiviteter. 2012 – mange skønhedsfejl ved afvikling af stævner. DOF i verdensklasse hos Team Danmark. Naturstyrelsens planer om naturzoner (facilitet, aktivitet, stille), kan få alvorlige følger for os. NK´s venner – nye vedtægter. Kredsbestyrelsen er automatisk er valgt som vennernes bestyrelse.
     
DM-Nat 2013. Arne har besluttet at lave et efterløb søndag den 7/4 – forsøger med Dollerup Bakker. Tilbyder ikke overnatning eller bad. Ingen Track-Track. Budget er lavet, hvilket resulterer i et startgebyr på kr. 140,00/170,00 (som i 2012). Funktionsledermøde i januar.
     
Løb i 2013 samt langtidsterminsliste.
        Nytårsløb 2013. Banelæggerne Carol og Birgitte er i fuld gang. Suppe, Lene spørger Anna.
        Natteravn i 2013 – evt. Dollerup.
        Læsø 3-dages 2014.
        Divisionsfinale 2014 i Mønsted den 28/9. SL:?, BL:? Løbstilladelser er i hus.
        2015 – B-løb i Guldborgland?
        DM-mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal eller Vindum?)
        2018 DM klassisk (evt. Ulbjerg).
         
Generalforsamling 2013 – dato og valg.

Valg – på valg er Arne (ønsker ikke genvalg), Michael (ønsker ikke genvalg), Svend Erik (er villig til genvalg) og Lene (er villig til genvalg).

Steen Frandsen er villigt til at stille op til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen bruger tiden frem til næste bestyrelsesmøde at overveje/finde et nyt formandsemne.

Generalforsamling 2013 afholdes tirsdag den 12/3 2013.

Diverse sager:
        Ebbe og Gurli – medlemskab? Bestyrelsen har besluttet at man ikke kan gøre brug af klubbens faciliteter ej heller benytte klubbens udstyr uden at være medlem. Arne informerer Ebbe.
        MTBO-udvalg. Forslag fra Jørn Svendsen. Indkøb af kortholdere til prøvetur? Bestyrelsen siger OK. Arne informerer Jørn.
        ”Find vej i…” på Broddingbjerg. Landsdækkende arrangement den 13/4 2013. Aftale med Viborg Kommune samt Naturstyrelsen. Der var lukket for tilskuddet til pælene – måske en mulighed mere. Vi tager Broddingbjerg med uanset tilskud.
        Stafetsamarbejde med Karup – skal vi fortsætte? Bestyrelsen siger nej. Arne orienterer Karup OK v/Jan Nielsen.

Bestyrelsesrunde. Anders – Hjertestarter koster mellem kr. 10.000,00 og kr. 20.000,00 ekskl. moms (evt. mulighed for at søge Trygfonden, men så skal den være offentlig tilgængelig og vi kan ikke tage den med til stævner) Anders undersøger forskel på køb / leasing. Har snakket med Jakob ang. træning næste år, de har lavet en plan. Michael – kortsalg går over til Steen. Vil gerne i gang med at tegne træningskort. Vil klubben købe/betale licens til tegneprogrammet Ocad? OK fra bestyrelsen. Svend Erik – Find vej.. foldere er ved at slippe op – Svend Erik anskaffer flere. Keld – Klubbladet er næsten køreklar. Lene – har ikke noget. Pia – Nået til november i regnskabet, der er lagt loft på lokaletilskuddet. Køkkenet mangler fugen, sidste udgifter skal være kassereren i hænde inden 1. januar. Arrangementsudgifter Ungdom – løn til trænerne. Kort, der er udgifter til digital højdemodel. Løb Læsø og B-løb mv. gav fint overskud. Arne – opgørelsesblanket mv.
     
Næste møde – d. 4/2 2013. Anders er vært.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x