Referat bestyrelsesmøde 11. oktober 2010

 

Bestyrelsesmøde
Mandag den 11. oktober 2010 kl. 18.15 – 21.00
 
 
Til stede: Arne, Pia, Keld, Svend Erik og Lene.
Ej til stede: Michael, Stig.
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat godkendt med følgende bemærkninger: Ad. Pkt.3 Læsø 3-dages eftersnak – Overskuddet var på ca. kr. 40.000,00 og ikke kr. 48.000,00 (kiosk var talt med 2 gange). 
 1. Ungdomsarbejde. 4 ungdomsløbere møder trofast op. Vi må gøre et tiltag igen til foråret – evt. i forbindelse med ”Find vej i..” projektet i Hald Ege. 
 1. Klubmesterskaber og klubfest. Stig sørger for det praktiske vedr. klubmesterskabet. Klubfesten har Hyggeudvalget styr på. 
 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10). SL: Arne, BL: Pia, Landstedet er lejet. Banerne er lavet. Der er styr på det meste.
  • Løb i 2011 – ud over Påskeløb – Natteravn på Broddingbjerg. SL:?, BL:?
  • Nytårsløb 2011 – BL: Jess (han vandt i år). Arne spørger om han kan. Dato sat til lørdag den 8. januar.
  • B-løb i 2012 – Hald Ege? – Natteravn i 2012 – Dollerup?
  • DM-Nat i 2013. Guldborgland. SL:?, BL:?
  • Divisionsfinale 2014. VO har budt ind.
  • DM Mellem 2016. VO overvejer. Evt. mulighed for at få ”åbnet” Sødal. 
 1. Påskeløb i 2011. Status v. stævneledelsen. Michael vil gerne at kort sendes til kortkonsulent hurtigst muligt. Funktionsledermøde afholdt. Tidsplan er fremlagt. Kort på riv- og vandfast papir. Evt. tilskud fra kommunen som har afsat kr. 500.000,00 i hvert af årene 2011, 2012 og 2013 til at promovere Viborg Kommune som en løberkommune Det kører som det skal. Indbydelse skal på nettet inden udgangen af oktober. De fleste funktionsledere er fundet og mål og beregning er fuld bemandet. Der mangler stadig hjælpere til øvrige funktioner.
 1. Klubledermøde i Nordkredsen den 11/11
  • Emner der bør fremføres? Nyt pointsystem til divisionsturneringen skal sikkert drøftes – som VO kan gå ind for.
  • Hvem deltager? Arne deltager. Andre der vil med? 
 1. Diverse sager:
  • ”Find vej i ..”. Projekt i Hald Ege. Status v. Svend Erik – medbragte diverse skemaer. Sten Bonne har fået skovaftalen, men har ikke meldt tilbage endnu. Vi regner med at ”åbne” projektet i det tidlige forår (efter Påskeløbet).
  • Skiudvalget – udvalgsmøde den 12/8. Morten Ebbesen på kursus som skiinstruktør kr. 2.350,00? Bestyrelsen sagde god for det. Arne vil søge kommunen om tilskud.
  • Introduktionsudvalg – udvalgsmøde den 23/9. Har udsendt et nyhedsbrev til klubmedlemmerne.
  • Træningsløb i 2011. Stigs afdeling – han var ej til stede. Sidste løb ca. slutning af august, da det ellers bliver for mørkt til at afvikle løbet og samle poster ind. 
 1. Bestyrelsesrunde. Svend Erik havde ikke noget. Keld – Brug af privat bærbar PC i klubregi, er forbundet med udgifter, PC´en er meget udsat – vil klubben evt. betale for leje? Bestyrelsen fandt det rimeligt at klubben betaler kr. 300, pr. dag. Lene havde ikke noget. Pia – Bankmand Hans Henrik har spurgt til pengene på VO- konto – evt. binding i 3 år til 2,1 %? Pia forhandler sig frem til noget brugbart. Kontingentrestance kr. 20.000,00 ud af kr.33.500,00 måtte der rykkes for – nu nede på kr. 7.500,00 som stadig mangler – det er rigtig træls at være Kasserer på de præmisser. Pia undersøger muligheden for PBS- betalinger. Arne – Dialogmøde – der er ingen besparelse på sportsområdet i kommunens budget for 2011. Afsat 3 mil. For de næste 3 år til renovering af klubhuse. Arne vil prøve at ansøge om renovering af vores sportsanlæg = tegning af skove. Nordea fonden – vi får endelig svar på vores ansøgning om tilskud til printer senest november. Forsikring – vi mangler informationer. 
 1. Næste møde d.13/12. Michael er vært.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x