Referat bestyrelsesmøde 18. marts 2013

Mandag den 18. marts 2013 kl. 20.00 – 21.30

Tilstede: Pia, Keld, Svend Erik, Anders, Steen, Jørn og Lene.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt med følgende bemærkning: ad. Pkt. 7 Intro-udvalget anmodede om at regnskabet for fællesspisningerne gik over klubben. Bestyrelsen mente at det skulle hvile i sig selv.

Konstituering af bestyrelsen.

    Formand: Keld Gade
    Næstformand: Steen Frandsen
    Kasserer: Pia Gade
    Sekretær: Lene Stick Nielsen
    Medlem Svend Erik Skovsgaard
    Medlem: Anders Byrdal
    Medlem: Jørn Svensen
 
Klubbens udvalg.

    Arrangementsudvalget nedlægges. Bestyrelsen tager sig af opgaverne.
    Hyggeudvalget nedlægges. Bestyrelsen fastsætter datoerne for arrangementerne. Opgaverne fordeles.
    Introduktionsudvalget bibeholdes. Helle og Birgitte står for det.
    Klubbladsudvalget – Redaktøren tager sig af det.
    Kort administration/korttegning – ændres til Kortansvarlig. Steen er kortansvarlig.
    Klubhusudvalg – Keld Tidemann står for det.
    Løbs tilmelding. Hans Chr. står for det.
    Materiel. Keld og Pia står for det.
    Ski materiel og Skiudvalg. Ingen pt.
    Skovkontakt. Arne står det..
    Ungdomsudvalg og Træningsudvalg. Jakob, Morten Nikkel og Anders B. og Stig som træningsløbs ansvarlig.
    Pr-udvalget nedlægges. Stævnelederne tager direkte kontakt til pressen.
    IT-udvalget nedlægges. Formanden tager sig af Emit.
    Webmaster. Stig tår for det.
    MTB-O Udvalget. Jørn S. er formand Michael Ø. og Wilbert er medlem.

OBS! Billeder til bestyrelsen på hjemmesiden sendes til Keld.

Opsamling på generalforsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag. Beretningerne blev godkendt. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet fortsætter uændret. Valgene blev gennemført.

De nære planer.

    DM Nat. Arne er stævneleder. Mangler én til at gå vagt ved vejen ellers skulle der være styr på det.
    Find vej i.. Pælene blev sat op i sidste weekend. Svend Erik sætter skilte på. Det hele er klar til arrangementet den 13.april.
    Hvervekampagne. Annoncer i avisen med begynderkurser lige efter den 13. Keld og Svend Erik snakker sammen om det.
    Sæsonstart for træning. Bliver den 8. april ifølge Jakob.

Bordet rundt.

Lene har ikke noget. Pia – Winkas går online den endelig pris er ikke fastlagt men bliver ca. kr. 250,00 pr. md. Medlemmerne har betalt lige på nær én, har rykket ca. 10. Vi er lige under 100 medlemmer. Svend Erik – vil annoncere efter assistance til Find vej i.. arrangementet den 13. april. Steen – har købt grundkort til Finderup og Vindum, Vindum trænger meget til at blive nytegnet. Går i gang med Mønsted til oktober/november i samråd med Arne og Michael. Anders – har fundet en hjertestarter til ca. kr. 10.00,00. Den køber Anders. Tage vil gerne give kursus i hjertestarteren. Jørn – Klubbens Condes licens? Den har Keld. Hurtigt kursus i Condes specielt med hensyn til kortopløsning? Steen lægger altid kort op i 300 dpi. Keld vil gerne lave et Condes kursus evt. i maj. MTB-O arrangementer – holder sig til naturstyrelsens skove. Har holdt 2 træningssamlinger med 22 deltagere til den 1. og 15 til den 2. Keld – VO er med i DOF projekt Vision 2015, Keld vil læse lidt dybere i hvad vi skal i den forbindelse. Bl.a. med klub-o-meter – standardskema for hvad medlemmerne forventer af klubben. Budget MTB-O er det OK? Ja fint med Jørn. O-service? – er i gang med at finde et nyt system. 3 mulige leverandører. En af leverandørerne er Winkas, kunne være et godt alternativ til O-service. 10. april bliver systemerne præsenteret i DOF´s hus. Pia – skal vi fortsat være med i Fitdeal? Bestyrelsen sagde ja. Pia sender vores træningsløb til dem og beder dem om at sætte prisen til kr. 20,00 for deltagelse.

Næste møde den 27. maj kl. 20.00. Pia er forplejningsansvarlig.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x