Referat bestyrelsesmøde 21. marts 2016

Bestyrelsesmøde 21/3 2016

Tilstede: Steen, Lene B., Anders, Jørn, Pia, Keld og Lene S.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt med følgende bemærkninger: Ad. Pkt. 4.6 Lene B. foreslog indkøb af ny projektor – Indkøb vedtaget skal søges via fondsmidler.

2.     Konstituering af bestyrelse.

Formand:          Keld Gade

Næstformand: Steen Frandsen                  

Kasserer:           Pia Gade       

Sekretær:          Lene S. Nielsen                   
Medlem:           Anders Byrdal                    
Medlem:           Jørn Svendsen                    

Medlem:           Lene Bejer Damgaard

3.     Opfølgning på generalforsamlingen. Mødet foregik i god ro og orden.
Hvad skal igangsættes nu? Rekruttering kan sættes i gang, Anders styrer slagets gang, Jørn vil gerne være med.

4.     DOF repræsentantskabsmøde i Brøndby d. 5/3. Steen var med. Meget stille møde. Der blev fortalt om klubudviklingen. Ny medlem ind i hovedbestyrelsen. Ingen ændring på løbs afgift eller kontingent.

5.     2016 kalender.
Affaldsindsamling 18/4. Thora står for det.
Mandags og onsdags træning.

Læsø 3-dages.

MTBO arrangementer? Træningsløb sidst på foråret.
Natteravn 1 i Margrethelund?

6.     Følgende år.

2017: JFM sprint Viborg 11/6. eftermiddag.

DM Klub, Skov: Finderup og Morville. Tilladelser i hus?

2018: DM klassisk gerne i Ulbjerg

7.     MTBO træningsaktiviteter, tilladelser, annoncering, økonomi, medlemmer. Jørn – Foreningen Midtjysk MTB-O arrangerer det. Har ikke noget med VO at gøre, der bruges ikke materiel fra klubben. Lodsejere har givet tilladelse. Svarer til ”Find vej” projektet. Tiltag som kan skaffe medlemmer til klubben.

8.     Bordet rundt. Lene B. havde ikke noget. Steen – ny version af Undallslund. Jørn havde ikke noget. Anders – Mikkel, Stig og Jørn er med i rekrutteringsgruppen, vil lave en handlingsplan. Vil deltage i kursus ang. facebook. Lene havde ikke noget. Pia havde ikke noget. Keld – terrassen er opsat, skal nu males. Træningsløb priser kr. 20,00 for medlemmer af O-klubber, kr. 30,00 hvis man ikke er tilknyttet en klub. Træningslisten skal afleveres til kassereren sammen med indtægtsbilaget.

9.     Næste møde. Mandag d. 6. juni kl. 19.30. Steen er vært.

Forslag til mødeplan for året.
Primo februar:       09/2                      Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts:         21/3                     Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Primo juni:              6/6                      Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 26/9                    Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december:  12/12                   Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x