Referat bestyrelsesmøde 27. februar 2012

Tilstede: Pia, Keld, Michael, Stig, Svend Erik, Arne og Lene.

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat blev godkendt med følgende bemærkninger: ad pkt. 8 VO brugt 735 m3 vand på 14 år ikke på 10 år.
   
 2. Klubledermøde 1/2012 den 19. januar i Århus. Keld og Arne deltog. Referat kan ses på DOF hjemmeside. Der var ikke andre klubber der havde haft problemer med naturzoner i forbindelse med løb i statsskove. Ændringer af regler for divisionsturnering – flere klubber foreslår at ungdomspoint afskaffes. Birgitte Halle blev valgt til formand for Nordkredsen. Arne Pedersen fra Mariager Fjord OK overtager pladsen som formandens stedfortræder efter Birgitte Halle. Dansk Park Tour er nedlagt. Nordkredsens Venner, overskud på godt kr. 9.000,00.
   
 3. DOF’s repræsentantskabsmøde den 3. marts – mødemappe kan ses på DOF’s hjemmeside. Keld og Steen deltager. Der er 4 forskellige workshops.
   
 4. Generalforsamling 2012. Dagsorden vedhæftet.
  • Valg – Forslag til alle poster fundet.
  • Forslag:

·       Træningsmiljø (forslag fra Jakob Gade). Bestyrelsen støtter forslag.

·       Fortsat satsning på ungdomstræning (lønnede trænere)

 • Forplejning. Lene køber ind. Alle bestyrelsesmedlemmer møder senest kl. 18.30.
 • Aktivitetspokal – person fundet.
 1. Løb i 2012 samt langtidsterminsliste.
  • B-løb i 2012 i Dollerup den 29/4. SL: Tage, BL: Kristine, BK: Bent Hansen. SK: Keld. Dommer: Lars-Ole. Arne kontakter fåreholder for at få slukket hegn. Michael har hjulpet Kristine med banelægningen – BK tager nu over. Eventvogn skal bestilles til beregning – Arne kontakter SL.
  • Læsø 3-dages. Juli 2012. Planlagt og i orden. Mangler stadig nogle folk. Banerne er godt i gang med at blive lavet.
  • Natteravn i 2012 i Undallslund den 17/10. SL:?, BL: Jens Blæsbjerg.
  • DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL:?, BL: Jess. Alle skovtilladelser er i orden.
  • Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 28/9. SL:?, BL:? Arne søger skovtilladelser snarest – bl.a. af hensyn til korttegning.
  • DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?
    
 2. Diverse sager:
  • Find vej i…event 28/4. Pr-materiale fra DOF – bl.a. klubfolder, specialfolder for eventen samt plakat.
  • Træningsløb 2012. Skovtilladelser er ved at være i hus. Løb den 4/4 og 15/9 genovervejes af Stig.
  • Naturskolens Dag (arrangeres af Naturskolen) erstatter Skovens Dag (tidligere arrangeret af naturstyrelsen).
    
 3. Bestyrelsesrunde. Michael – korttegning – Dollerup er færdig til løb den 29/4. Læsø og Undallslund på vej, Guldborgland er stort set færdigt. Svend Erik – havde ikke noget. Stig – havde ikke noget. Lene – havde ikke noget, Pia – Børneattester? Arne har klaret det. Fitdeal? Arne tilmelder træningsløb. Keld – materielanskaffelser, vi skal ikke købe materiellet inden vi har brug for det. Vi kan godt bruge et startur mere til den 29/4 (pris ca. kr. 16.000,00) – Bestyrelsen besluttede at anskaffe et. Arne – Skal VO være medlem af Danmarks Naturfredningsforening? Bestyrelsen siger nej. Arne er inviteret med til Viborg Kommunes Sportsmesterarrangement 2011 som formand for klubben.
   
 4. Næste møde 16/4 2012 kl. 18.15. Michael er vært
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x