Referat bestyrelsesmøde 27. maj 2013

Mandag den 27. maj 2013 kl. 20.00 – 21.30

Tilstede: Pia, Keld, Svend Erik, Anders, Steen, Jørn og Lene.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: Billeder af bestyrelsen mv. på hjemmesiden? Keld kontakter Stig.

2. Evaluering af DM nat. Pia – Overskud på kr. 11.000,00, flot i forhold til de udgifter der er ved sådant et løb. Alle deltager har betalt ind. Keld – Der var mange eftertilmeldte. Stævnet har fået mange roser.

3.Evaluering af Find vej I. Svend Erik – Godt fremmøde, mange børn. Kortet er lagt på hjemmesiden. Der er ikke kommet baneforslag på endnu. Mangler nedsætning af 2 poster.

4.Evaluering af Hvervekampagne. Keld – God omtale i pressen. Der kom 20 personer til begynderkurset. 1 har mødt op efterfølgende, ser frem til flere fremmødte de følgende mandage.

5.Planen for resten af året.

    Sct. Hans aften. Annonce er kommet i klubbladet.
    Sommerferie i klubbens træning. Jakob styrer det.
    Natteravn d. 6/11. Mangler bemanding. Keld spørger Arne om skovtilladelse. Jørn vil evt. tage tid.
    6. september – MTB-O. Jørn – evt. Broddingbjerg, Undallslund eller Hald Ege. Jørn er stævneleder. Søger om hjælpere senere. Økonomi? Ca. som ved sidste løb. Ikke de store udgifter.

6.Klub O-meter. Skema rundsendt. Bestyrelsen godkendte skemaet. Keld indsender det til DOF. DOF lægger det ind til medlemmerne, så de kan svare på det.

7. Bordet rundt. Steen – DM-Nat, problemer med start uret. Lavet en vejledning, så alle kan bruge det. Tegnet hegn på Vindum kortet. Præ-O i Digterparken og Broddingbjerg den 31/5 – 1/6, hvor har de kortene fra? Div.finale i Mønsted skal det være i den skov? Ja der er indhentet skovtilladelse mv.. Svend Erik – havde ikke noget. Jørn – kortholder lejet ud en enkelt weekend til OK Pan. En del klubber holder MTB-O træning, Jørn vil prøve at få styr på træningerne. Anders – Hængeparti med hjertestarter. Den bliver indkøbt i løbet af den næste måned. Skal være på plads inden den 6. september. Kursus til september. Lene – havde ikke noget. Pia – medlemstallet for nedad gående. Følgeløb til DM, kun goodwill ingen økonomi i det, da DOF skal have afgift af kortene. Keld – Klubhusudvalg – Kjeld Tidemand står for det. Gymnastik til efteråret – Arne har været til lokalefordelingsmødet og fik salen. Svend Erik er repræsentant for gymnastik afdelingen. Fitdeal – prisen er sat til 20,00. Naturvejleder Jens Frydendahl – skovens dag i september? – Keld har meldt fra. Bestyrelsen havde ingen indvendinger.

8. Næste møde mandag d. 12. august kl. 20.00. Steen er vært.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x