Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014

 

Bestyrelsesmøde den 29/9 2014

 

 

Tilstede: Pia, Jørn, Svend Erik, Anders, Keld og Lene

Afbud fra Steen.

 

  1. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet er godkendt med følgende bemærkning. Pkt. 6. Spejderlederne har fået vist fået en anden aftale, så de flytter ikke ind i laden alligevel.

  2. 2. Ungdomsgruppen i Hald Ege. Status. Pia og Keld var der ude, de var imponerede over indsatsen af Søren og Mikkel, de har gjort et godt stykke arbejde derude.

  3. 3. Kredsledermøde 3/6. Status. Bl.a. Ny trænerkursus som vil blive afholdt lokalt (mindst 8 deltagere) – Stig og Morten vil gerne af sted. Diskussion om behovet for udvidet brug af O-service. Se referatet på Nordkredsen’s hjemmeside.

  4. 4. Mandagstræning og vintertræning. Jakob laver papirarbejdet, Morten og Stig laver det praktiske. Der er skrevet kontrakt med Morten og Stig som trænere frem til 31/12 2015. Søren og Mikkel fra Hald Ege tilbydes en kontrakt ligesom Morten og Stigs, da de laver et lige så stort stykke fast arbejde. Vinterplan i samarbejde med Karup og Skive. Træningsløb hver anden lørdag sammen med Karup og Skive. Reflekser ude hver anden mandag til at løbe efter.

  5. 5. Læsø 3 dages. Status. Mega succes. Resultatet levede op til forventningerne. Godt kr. 34.000,00 i overskud. Allerede forespørgsel til arrangementet i 2016 (nogen vil bestille overnatning i god tidJ).

  6. 6. Divisionsfinalen. Status. Det gik rigtig godt. Alt forløb som det skulle. Løberne syntes det var rigtigt godt arrangeret. Økonomien ikke helt på plads endnu, mangler diverse udgiftsbilag.

  7. 7. MTB-O planer? Jørn og én mere tegner kort over Viborg, Steen rentegner på PC. Jørn skal til møde med kommunen tirsdag. Løb d. 15. maj 2015 i Viborg midtby. Tegner Hald Ege i denne uge og afleverer til Steen. Undallslund og Broddingbjerg skal også tegnes rent. Træningsløb i de tre skove. Evt. Vintercup med 2 baner. VM 2018 i uge 31-32 – møde med DOF, planerne/oplæg var super fedt. DOF som arrangører til VM. Tommy vil gerne tegne Granada området.

  8. 8. Bordet rundt. Jørn – foreningernes dag, der var ikke mange mennesker i byen – men ok dag, VO var synlige. Svend Erik – tager sig af returemballagen i skirummet. Vintergymnastik starter i uge 41 med pause i uge 42, Hanne er instruktør, Lene B. tager over for hende et par gange.  Anders havde ikke noget. Lene havde ikke noget. Pia havde ikke noget.Keld – noget papirting. Nogle af statsskovene vil måske have penge for kørsel i skovene – det må de ikke ifølge aftale, så vi skal nægte at betale. Viborg OK 70 års dag arrangeres for klubbens medlemmer. Thora ang. affalds-indsamlingen evt. en mandag aften i stedet for? Det synes vi hun skal prøve til næste år. Minitræning den 11/10, Jakob er tovholder.

  9. 9. Klubmesterskab den 2. november – Vester Aslund – nordpå. Sæsonafslutning den 13. december med uddeling af pokaler. Nytårsløb den 3. januar.

  10. 10.Næste møde 15. december. Pia er vært.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x