Referat bestyrelsesmøde 4. februar 2013

 Tilstede: Pia, Keld, Arne, Michael, Svend Erik, Anders og Lene.

    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referater er godkendt.
     
    Klubledermøde 1/2013 den 31. januar i Karup. Keld, Steen og Arne deltog. Fredeligt møde. Ny kasserer blev Karl Malling fra Rander OK. Klaus Poulsen fra Silkeborg OK nyt medlem i kredsudvalget i stedet for Keld. Århus 1900 fik aktivitetspokalen. DOF er i dialog med Naturstyrelsen ang. stillezonerne, de signalerer en åbning. Terminslisten på banen – VO søger DM Lang i 2018.
     
    DOF’s repræsentantskabsmøde den 2. marts i Brøndby – hvem har tid og lyst til at deltage? Keld deltager. O-service er på vej ud, afløser ikke fundet endnu.
     
    Generalforsamling 2013 (udkast til dagsorden vedhæftet).
        Regnskab – Rundsendt og gennemgået. Budget rundsendt og gennemgået – Klubben betaler ½ løbsgebyr til div.turn. samt bus til den sidste op/nedrykn. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2013.
        Valg. Kandidater fundet til alle ledige pladser.
        Forslag – har nogen modtaget forslag? – Ingen forslag modtaget.
        Forplejning – Lene køber ind. Alle bestyrelsesmedlemmer møder senest kl. 18.30.
        Aktivitetspokal. Enighed om årets pokalmodtager.

    DM-Nat 2013. Arne har styr på det. Telt er lejet. Tilmeldte 52 pt.

    Løb i 2013 samt langtidsterminsliste.
        Natteravn i 2013 – evt. Dollerup.
        Læsø 3-dages juli 2014. Keld er stævneleder.
        Divisionsfinale 2014 i Mønsted den 28/9. SL:?, BL:?
        2015 – B-løb i Guldborgland?
        DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?).
        DM-klassisk 2018 i Ulbjerg.

    Diverse sager:
        Find vej i…event 13/4 (Svend Erik). Fået tilskud fra DOF. Stolper er bestilt. Manilamærker udsat. Kommunen har godkendt placeringerne.
        Møde i Intro-udvalget (referat vedhæftet).
        MTBO-udvalg. Jørn Svendsen formand for udvalget.

    Bestyrelsesrunde. Keld – har bestilt flere manilamærker. Michael – ikke gang i den store korttegning. Leveret 5 kortfiler til ungdomskursus. Hvad skal der ske med restoplaget af trykte kort? – Smides ud. Køber Ocad til korttegning. Svend Erik – har ikke noget. Anders – hjertestarter, fik oplysninger af Tage. Køb eller Lease? Købspris ca. kr. 14.500,00 vedligeholdelse ca. 500,00 pr. år. Leasing hos Falck 3 år alt inkl. pris næsten det samme – enighed om at der skal købes en hjertestarter til klubben. Anders arbejder videre med at finde den rette løsning i samarbejde med Tage. Lene – har ikke noget. Pia – kasserernetværksmøde – Winkas går over til on-linebaseret løsning, pris ca. kr. 230,00 pr. md. – Godkendt af bestyrelsen. Arne – kursus i A-stævne, en dag der var givet godt ud. Brev fra DIF, der kan søges tilskud til medlemmer under 18 som er mindre bemidlet. Medalje statistik nede på 34. plads, de har glemt en guldmedalje, så vi kommer op på 28. plads sammen med Mariager.

    Næste møde – aftales på generalforsamlingen.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x