Referat bestyrelsesmøde 4. november 2013

 Bestyrelsesmøde 4/11 2013 kl. 19.30 – 21.30

Tilstede: Steen, Svend Erik, Pia, Jørn, Keld og Lene.

    1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.
    2. Evaluering af MTBO-sprint d. 6/9. Jørn – OK men ikke flere stævner om efteråret, de bliver fremover holdt om foråret.
    3. Evaluering af Op/ned match d. 22/9. Vi forblev i 2.div., så vi fortsætter det gode løb.
    4. Evaluering af mandags-O-træning. En succes. Må gerne fortsætte til foråret.
    5. Evaluering af klubmesterskab d. 19/10 i Rold Nørreskov. God skov, gode baner. Mariager OK havde gjort det rigtigt godt.
    6. Evaluering af klub-komsammen d. 2/11 i VO-res hus. Deltager antallet er faldende. Næste år bliver klubmesterpokalerne udleveret ved gløggarrangementet i december.
    7. Natteravn 4 d. 6/11 i Stanghede. Status v. stævnelederen. Der styr på det det hele.
    8. Klubledermøde d. 13/11 hos Aarhus 1900. Dagsorden og hvem vil med. Keld og Steen tager der ned.
    9. Hjemmeside. Bred diskussion om status og ønsker. Ref. mail fra Stig. Bestyrelsen besluttede at vi skal have de programmer til ca. kr. 1.800,00. Pia giver Stig besked. Møde om funktionen af hjemmesiden – for os eller alle andre? Medlemmerne bliver inviteret til at komme med kommentarer i forbindelse med en fællesspisning.
    10. Find vej 2014. Diskussion om vores indsats i den forbindelse. DOF Info udsendt tidligere. Rekruttering af nye o-løbere? Bestyrelsen besluttede at være med ved at lave Find vej løbet i Undallslund. Introduktion til MTBO i januar.
    11. Planen for resten af året.
             a. Vinter trænings program. 5-6 har deltaget. Der er plads til flere.
             b. Onsdagsgymnastik. 10 mødte op. Der er plads til flere.
             c. Juleafslutning d. 14/12. Keld laver løb, Blæsbjerg laver gløgg.
             d. Nytårsløb 5/1-2014. Keld laver løbet.
    12. Plan for arrangementer næste år.
             a. Læsø 3-dages 16-17-18/7 2014. Status. Mange løbere har allerede vist interesse. 9 hjælpere har budt ind. Kan godt bruge et par stykker mere.
             b. DM klub finale 28/9 2014. Mønsted. Status, kort og bemanding. Steen er i gang med kortet. Arne er banelægger. Jørgen er stævneleder. Keld er i beregning.
             c. Natteravn oktober 2014. Forslag til skov. Evt. Guldborgland.
             d. Andet? Jørn – Introduktion til MTBO – Træningsdag d. 18/1 2013 – hel dag med begyndere om formiddagen, øvede kan tilslutte sig senere.
    13. Bordet rundt. Steen – vil gerne at sekretæren gemmer referatet på en anden måde, hvilket ikke lige kan lade sig gøre, da der arbejdes i 2 forskellige udgaver af Word. Svend Erik – tøj bestilling, der skal bestilles 15 stk. af hver. Svend Erik fordeler som han synes bedst og bestiller tøjet. Jørn – havde ikke noget. Lene – havde ikke noget. Pia – lokale tilskud er blevet hævet, vi får 6.500,00 mere i år. Der er rod med opkrævning af vand. Keld – DIF lodtrækning om 2 billetter, de gik ikke til VO. Idrætsrådet, der er vælgermøde tirsdag.
    14. Næste møde. Mandag d. 16. december. Svend Erik er vært.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x