Referat bestyrelsesmøde 6. juni 2011

Bestyrelsesmøde

Mandag den 6. juni 2011 kl. 18.15 – 21.00

  

Tilstede: Pia, Keld, Michael, Stig, Svend Erik, Arne og Lene.

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt med følgende bemærkninger: Ad pkt. 2. Vi overvejer køb af ny sauna ovn.

 

 1. Påskeløb 2011
  • Eftersnak / evaluering. Stævneledelsen har gjort det godt. Speakning fravalgt mest pga. af mandskab (der skal mange til et speakningteam). Funktionslederne bør involvere deres folk på et tidligt stadie. Det bedste Påskeløb i mandsminde – mener VO. Godt med vandfaste kort, men de ”klistrer” sammen (ikke godt ved jagtstart). Klassenavne skal sidde godt fast på kortkassen så de ikke falder af når kortene bliver taget gælder især ved jagtstart. Er det ok med vinpræmier til klasse D/H20? – ok, men ikke til yngre klasser. Mange børn tilmeldt på begynderbanen – vi havde forventet at der kun var voksne løbere i disse klasser. Delt ansvar ikke godt, bedre med én der har hovedansvaret. Godt med Internet tilmelding så stævneledelsen ikke også skulle holde styr på tilmeldinger samt indbetalinger. Arne undersøger hvordan vi får refunderet beløb fra skovpuljen.
  • Regnskab. Pænt overskud.
  • Hjælperfest. Den 23. juni.

 

 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • Natteravn i 2011 på Broddingbjerg 12/10. SL:?, BL:? Skovtilladelse søges nu (Arne).
  • B-løb i 2012 i Dollerup den 29/4. SL:?, BL:?. Skovtilladelse søges nu (Arne).
  • Læsø 3-dages. Juli 2012. Skovtilladelse søges nu (Keld).
  • Natteravn i 2012 i Undallslund den 17/10. SL:?, BL:?. Skovtilladelse søges nu (Arne).
  • DM-Nat i 2013 i Guldborgland den 6/4. SL:?, BL:?. Skovtilladelse søges nu (Arne).
  • Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 5/10. SL:?, BL:? Skovadgang undersøges (Arne).
  • DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?)

 

 1. Diverse sager:
  • Vision2015 klubforløb. Vi har sat os på standby til næste år. Kommer på dagsorden til næste gang – evt. på et tema-BM hvor emnet gives i god tid. Bestyrelsen gennemlæser oplæg fra forbundet inden da.
  • ”Find vej i..”. Projekt i Hald Ege. Status v. Svend Erik. Indvielse i august (evt. den 24/8 hvor der også er træningsløb i Hald Ege) med deltagelse af bl.a. Nordea (promovering af tilskud). Stolperne er i jorden. Banerne er klar. Mangler foldere – næsten klar. Der skal noget på Hjemmesiden – Svend Erik og Stig snakker sammen om det. Hal Ege Skole ibrugtager posterne nu.
  • Begynderkursus. Succes. Der kom mellem 5 og 10 pr. gang. Nogle af dem har meldt sig ind.
  • Klubledermøde torsdag den 9/6 i NK (mødeindkaldelse er endnu ikke modtaget) – herunder nye regler for divisionsturnering. Evt. 2 matcher i foråret samt finalen i efteråret. Regler skal være mere gennemskuelige. Ligestilling både på alder og køn. Keld, Steen og Arne tager af sted.
 2. Bestyrelsesrunde. Michael – Steen har kigget på Broddingbjerg, vil også gerne se på Bollerkrat – Arne ansøger om skovtilladelser. Læsø skal der også kigges på. Hvis Guldborgland skal bruges til DM-Nat i 2013, skal korttegningen igangsættes. Haft en del kortsalg, kommer pengene ind? Pia rykker hvis de ikke gør. Svend Erik – ”Find vej i..” skal vi lægge billet ind på et område mere? F.eks. Broddingbjerg – Arne undersøger muligheden. Stig – Stof-emblemer med det nye VO-logo? Bestyrelsen siger OK – Stig finder priser. Træningsseancer mandage med evt. eftersnak om onsdags træningsløbene. Anders Byrdal har set et brev fra Ballerup med firmaorientering, var det noget for os? Bestyrelsen synes det er en udmærket ide – Stig melder tilbage til Anders at han gerne må tilbyde sin arbejdsgiver et arrangement. Lene – havde ikke noget. Pia – Klubdragtsbuksernes priser er ret høje, vil scanne tilbuddet op til leverandøren og høre om det nu også kan passe. Hvad gør vi med de gamle klubdragter? Bestyrelsen besluttede at vi afskriver dem. Skabene i gangen, må vi (Lene og Pia) rydde op og smide det ud der ikke kan bruges til noget? OK fra Bestyrelsen – historisk materiale beholdes. Vil gerne have et skab med lås på til det nye klubtøj og nyt små materiel? OK fra Bestyrelsen. Keld – havde ikke noget. Arne – Takkekort fra Ejgil. Takkekort fra Grethe Knudsen. Får flere tilbud med træningsløb om onsdagen fra andre klubber – vi promoverer ikke disse på hjemmesiden. Informationsmøde om kommunalt projekt ”Viborg som løberby” – tilhørende hjemmeside kommer til at hedde ”runinviborg”.

 

 1. Næste møde – Mandag den 5/9 2011 kl. 18.15. Arne er vært.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x