Referat bestyrelsesmøde 7. februar 2011

Bestyrelsesmøde

Mandag den 7. februar 2011 kl. 18.15 – 21.00

 

Tilstede: Pia, Keld, Svend Erik, Arne og Lene.

Afbud fra Michael og Stig.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt.
 1. Orientering om klubledermøde i Nordkredsen 13/1 (Keld og Arne deltog). Referat kan læses på Nordkredsens hjemmeside. Århus1900 og Pan arbejder sammen om projekt med fotoorientering – har fået et tilskud på 800.000,00. Afgiftsstigning – Nordkredsen foreslår: Løbsafgift + 10 %, ingen stigning på klubkontingent, resten (ca. + 33 %) lægges på medlemskontingent. Birgitte Halle er pt. vicenordkredsformand.
 1. Generalforsamling 2011.
  • Gennemgang af dagsorden (udkast vedhæftet mødeindkaldelse). Søren Elkjær foreslås som dirigent. Dagsorden blev gennemgået punkt for punkt.
  • Regnskab 2010. Regnskabet blev forelagt. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
  • Budget for 2011 – herunder fastsættelse af kontingent. Budgettet blev forelagt og godkendt af bestyrelsen – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  • Forplejning. Lene sørger for indkøb – Hele bestyrelsen stiller an.
  • Aktivitetspokal 2010 – forslag? 
 1. Løb i 2011 samt langtidsterminsliste.
  • Påskeløb 2011
  • Natteravn i 2011 på Broddingbjerg 12/10. SL:?, BL:?
  • B-løb i 2012 – Hald Ege den 29/4.
  • Læsø 3-dages den 12., 13., og14. juli 2012.
  • Natteravn i 2012 den 17/10 – Dollerup?
  • DM-Nat i 2013. Guldborgland 6/4. SL:?, BL:?.
  • Divisionsfinale i 2014 i Mønsted (?) den 5/10. SL:?, BL:?
  • DM-Mellem i 2016 – overvejes (evt. i Sødal?) 
 1. Påskeløb i 2011. Status v. stævneledelsen. Keld fremviste model for klubjakke. Funktionsleder-møde afholdt den 21/1. Planerne bliver fulgt. Manilamærker i skoven ultimo februar. Ca. 50 folk, mangler stadig til kiosk og børnebane. Tilmeldinger 415 danske og 47 udenlandske. Set på Dollerup startsteder m.v. I Ulbjerg er der sagt OK for brug af arealer. Det kører på skinner. Hjælperfest? Bestyrelsen er for en hjælperfest.
 1. Diverse sager:
  • DOF’s repræsentantskabsmøde i Vingsted den 5/3 (formanden er på ferie) – hvem deltager?
  • ”Find vej i ..”. Projekt i Hald Ege. Status v. Svend Erik. Det skrider fremad. Svend Erik afventer underskrift fra Sten Bonne. Hald Ege skole må ikke sætte manilamærker ud før efter påske. Svend Erik orienterer skolen.
  • Ny skovaftale med Naturstyrelsen (tidligere SNS). Ny aftale er indgået. Naturzoner: Ansøgningsløb = over 150 deltagere Meddelelsesløb = under 150 deltagere. Book skoven i god tid.
  • Træningsløb i 2011. Skovtilladelser er ved at være i hus.
 1. Bestyrelsesrunde. Svend Erik har købt printeren og laver aftale med Jakob om hvornår han skal have den. Keld – Ingen aktiviteter i klubben med brikker før efter nordjysk 2-dages – brikkerne er lejet ud. Forhørt sig hos Viborg Kommune for at få del i tilskud for promovering som løberkommune – Kommunen er åbenbart kun interesseret i de store klubber. Lene har ikke noget. Pia – PBS er en succes, ikke nær så mange der ikke har betalt kr. 6.000,00 i restance mod kr. 20.000,00 sidste gang – nemt at bogføre, det kører næsten af sig selv – det er pengene værd. Arne har en bunke små ting bl.a. opgørelse over hvor mange der har været ude at løbe, skema for medlemsregistrering til DIF samt referat fra Introudvalget – Arne indsender børneattest. Tilbud fra Shell – Metax ordning udløbet – ny ordning giver bonus kun på bilvask – ikke interessant for os.
 1. Næste møde – den 4/4 2011- kl. 18.15. Svend Erik er vært.
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x