Referat bestyrelsesmøde d. 18. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 18. december 2017

Til stede: Pia Gade, Lene Bejer, Tommy Kirk Damsgaard, Karsten Christiansen, Jess Rasmussen og Lene S. Nielsen.

Afbud: Anders Byrdal

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.  

 

2.    Orientering vedr. gennemførte aktiviteter og klubledermødet d. 8. november. Jess orienterede. DM gennemført – overskud på Kr. 15.900,00. Natteravnen gik fint. Klubmesterskabet gik også fint om end man skulle agte sig for snitzlinger og cyklister. Nordkredsens klubledermøde – terminslisten blev gennemgået. Der var fokus på Plan2020. Se evt. referat på Nordkredsens hjemmeside.

                                                                                                  

3.    Generalforsamling 2018. Hvornår? Mandag d. 12. marts 2018, Jess sørger for det kommer i næste klubblad. Aktivitetspokal? Person fundet.

 

4.    Rengøring. Viborg Kommune har givet tilsagn om tilskud i 2018, og Pia har fået en aftale på plads rengøringsfirmaet starter i januar 2018. Det vil være godt med et par arbejdsdage om året, f.eks. sæsonstart og sæsonslut, Lene B. kommer med forslag. Vi tænker alle over muligheder.

 

5.    Aktiviteter i 2018, herunder DM i MTBO i juni – står Jørn for. Læsø 3-dages i juli, Keld er stævneleder en del hjælpere har meldt sig, der kommer annonce i bladet. DM Lang i Ulbjerg, Svend Erik er stævneleder, hovedfunktionslederne er fundet. Natteravn 4 i Finderup i september – stævneleder eftersøges.

 

6.    Aktiviteter i 2019-2021, herunder sprint-løb jf. drøftelserne på sidste møde. Jess vil undersøge mulighederne.

                                       

7.    Status frivillighedsundersøgelsen. Lene Beier orienterede. Har rundsendt til samtlige klubmedlemmer. Forlagde resultatet for bestyrelsen, 40 ud af 100 medlemmer har besvaret skemaet, hvilket er rigtigt godt. Lene B. finder ud af om resultatet skal lægges på hjemmesiden eller om det kun er arrangørerne/tovholderne på de enkelte arrangementer, der skal modtage oplysningerne.                                                                                                                                                             

 

8.    Status vedr. rekruttering, KomOgPrøv med mere. Anders havde sendt mail til Jess. Der afholdes træning 3 søndage i vinter – januar, februar og marts. Der bliver eftersnak ved hvert ”poster i skoven” løb. Opfølgning på nye medlemmer. Hvordan gør vi de nye opmærksomme på de åbne løb?                                                                                

 

9.    Orienteringsmekka i Houlkær, sprintkort VIA med mere. Tommy orienterede.  Modtaget skiltene til Find vej i skolen. Skolerne skal have introduktion i brugen.  Evt. flytning af faste poster i Broddingbjerg eller køb at nye pæle? Refleksbånd på pælene, så de kan bruges til natløb? Vi afventer, Find vej i skolen har 1. prioritering. Tommy vil gerne have hjælpere.                                               

 

10. Skoleorientering. Hvad vil klubben? VO er med igen i 2018. Karsten er tovholder.                                               

 

11. Livelox. Forslag fra Jakob Gade om køb af licens til klubben for et år. Bestyrelsen siger ok.                           

 

12. Divisionsturnering. Forslag til flere ændringer vil blive forelagt til godkendelse på næste generalforsamling i DOF. Jess orienterede. Bl.a. nyt pointsystem. Jess rundsender referat.

 

13. Bordet rundt: Tommy – ang. VIA, vi kan løbe i midterområderne. Lene B. – reoler i mødelokalet i stedet for kortskabet, bliver sat på plads når der lige bliver tid. Nyt tiltag på Sønder Mølle – vil VO lave løb den 25. november? Det er et by arrangement for Viborg Kommunen? Enighed om deltagelse, Lene B. følger op. Karsten – havde ikke noget. Pia – sendt budget til Viborg kommune med lokaletilskud inkl. Rengøring – Kommunen har godkendt budgettet. Nye medlemmer skal kende til O-service så de selv kan rette deres data. Lene – havde ikke noget.

 

14. Næste møde. Mandag 5. februar 2018 i klubhuset.

 

 

Forslag til mødeplan for 2018.
Primo februar:        05/2      Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts:         26/3     Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Ultimo maj juni:     28/5     Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 24/9     Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december:  17/12    Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x