Referat bestyrelsesmøde d. 22. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 22. maj 2017

Til stede: Pia Gade, Lene Bejer, Anders Byrdal, Tommy Kirk Damsgaard, Jess Rasmussen og Lene S. Nielsen.

Afbud: Jørn Svensen

 

1.   Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt.

 

2.   Status på løbende sager

a.   Grethe Anæus forslag vedr. kursus i MTB-teknik. Jess har svaret Grethe, MTB-teknik hører ikke under O-klubben, vi holder os til O-teknik.

b.   Køb af rengøring. Beløb ca. kr. 1.000,00 pr. måned. Ansøgning om lokaletilskud indsendt til kommunen. Vi afventer svar og tager det op på næste møde.

 

3.   Drøftelse af Stig Barretts forslag vedr. kontingent til nye medlemmer. Vi undersøger, hvad andre klubber har erfaring og succes med. Her og nu vil vi prøve med brugerbetalinger for ikke medlemmer: Kr. 50,00 for ”Kom og Prøv” mandagene hvor der også er forplejning, Kr. 30,00 de øvrige mandage samt onsdage. Der skal laves et indlæg til mappen til træningsarrangørerne. Jess sender en mail til Stig. Lene B. og Tommy laver et efterårsarrangement, de har noget i ærmet.

 

4.   Frivillighedsskema – oplæg ved Lene B. og Anders. Lene B. rundsendte et skema som Silkeborg brugte til deres medlemmer for involvering i klubben og dens aktiviteter. Bestyrelsen synes det er en god ide. Lene B. omformulerer skemaet så det passer til VO.

4.a Opgaver i bestyrelsen. Pia havde rundsendt en liste med opgaver. Bestyrelsen fordelte ansvaret for de enkelte opgaver. Udvalgsformændene får besked fra Jess, hvem i bestyrelsen de kan henvende sig til, hvis de har brug for hjælp.

 

5.   Bordet rundt. Lene B. har aftalt med Jakob ang. printer. Tommy JFM sprint sammen med Jakob – skal hænge info op i 44 opgange, så beboerne ved hvad der foregår, de bliver indbudt til et lille løb. Anders ikke noget. Lene ikke noget. Pia – spørgsmål til Tommy – 189 kort til ”Kom og prøv” 1. maj? Antallet passer, da der var lavet ”sløjfeløb”, Tommy har tjekket. Ang. Varmen, ventilerne er blevet tjekket og ”motioneret” virker som det skal, lige på nær i herreomklædningen.

 

6.   Næste møde. Forslag er mandag d. 25. september 2017.

 

 

Forslag til mødeplan for året.
Primo februar:                     06/2      Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts:                      27/3     Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Ultimo maj juni:                  22/5     Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september:              25/9     Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december:               18/12    Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x