Referat bestyrelsesmøde d. 27. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2017

Til stede: Pia Gade, Lene Bejer, Anders Byrdal, Tommy Kirk Damsgaard, Jess Rasmussen og Lene S. Nielsen.

Ej tilstede: Jørn Svensen

 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt med følgende bemærkninger: Lene B.  -Klubbens printer står ved Jakob, vil gerne den kom ud og stå i klubben så den kan bruges til kortprint om mandagen, Jess tager kontakt til Jakob, Lene B. vil godt stå for printeren. Maling af terrasse, hvis ikke skolen kommer, kunne vi måske selv male den? Vi tager det op på næste møde.

 

  1. Konstituering af bestyrelsen.

Formand: Jess Rasmussen

Næstformand: Lene Bejer Damgaard

Kasserer: Pia Gade

Sekretær: Lene Stick Nielsen

Medlem: Anders Byrdal

Medlem: Jørn Svensen

Medlem: Tommy Kirk Damsgaard

 

  1. Opfølgning på generalforsamlingen. Behandling af indkomne forslag.

1. Undersøgelse af købt rengøring. Tommy medbragte et forslag til én der kan spørges:

EK-Erhvervsservice 4045237 eller 87257373. Jess indhenter 3 tilbud.

2. Kontingentændring: Stig trak sit forslag tilbage, har sendt et nyt forslag til Jess, som rundsender den til resten af bestyrelsen, vi drøfter forslaget på næste bestyrelsesmøde. OBS! Ifølge vedtægterne kan ændring af kontingent kun ske på Generalforsamlingen, det har vi lige i mente.

3. Betaling 100% af Div. Turneringerne: Forbliver ved 50% betaling af klubben.

 

  1. Modtaget forslag fra Grethe Anæus vedr. MTBO:

Opfordring til bestyrelsen/MTB-afdelingen i klubben om at lave arrangementer a’la dem, der laves i Silkeborg:

Onsdag den 19. april og onsdag den 3. maj MTB-teknik kursus for MTBO’ere (og alle andre)
Mødested SOKs klubhus, Vejlsøvej 7, Silkeborg Kl. 17 – 19.30
Kontaktperson Henriette Rokkjær tlf. 22976773

Vi gennemgår den grundlæggende teknik med fokus på grundposition på cyklen, bremseteknik, balance og vægtforskydning. Formålet er at gøre deltagerne mere sikre på både op-/nedkørsler og forhindringer og dermed hurtigere på sporet eller MTBO-banen. Indholdet de to aftner vil være forskelligt, men man kan sagtens deltage selvom man kun kan den ene aften. Alle kan være med og vi tilpasser niveauet undervejs så både begynderen og den mere øvede får input med sig hjem. Der er fokus på teknik og ikke på fysik, så der bliver ikke kørt mange km i løbet af de 2,5 time.”
 

Det er et godt forslag, men hvem skal lave kurset?  Bestyrelsen er opmærksom på det og skulle behovet for et sådant kursus opstå, tager vi det derfra.

 

5.     Bordet rundt. Jess – Har som vi kan, se skrevet sit første indlæg i klubbladet, er vant til at give ordrer, men vil prøve at være knap så kommanderende i klubben som på arbejdspladsen, vil helst vi sender en mail frem for et telefonopkald. Lene B. – Forslag om at kigge på opgavefordelingen i bestyrelses arbejdet samt øvrige arbejder i klubben, så det ikke bliver den/de samme der tager slæbet? God ide, vi tager det op på næste møde. Tommy – Spørge ind til nye medlemmers interesser, måske de gerne vil hjælpe med noget de i forvejen er stærke til. Spare på varmen, hvad med natsænkning i huset? Jess har nogle termostater vi kan lave forsøg med. Anders – Rekrutteringsholdet har lige haft møde. Forældrene til de 10-14årige indkaldt (skrevet til 10. 3 mødte op 2 kom med input pr. mail). Fortsætter konceptet med ”Kom og Prøv”, som bliver 1. mandag i hver måned med en pakkeløsning der skulle dække både begynder og øvede. Deltager i Find vej…, har ikke fået svar fra koordinatoren endnu. Vil sammen med Thora prøve at sætte noget op på torvet som det i Markedet sidste år. Lene – har ikke noget. Pia – Andes hvad med ”Servicemeddelelser” i Radio Viborg, klubben er medlem, kunne give PR den vej? Det finder Anders ud af, men skal bruge medlemsnummeret, den finder Pia. Har set hos Silkeborg et skema om kompetencer til at sende ud til medlemmerne som de kan svare på, Lene B. og Anders finder ud af noget. Vestjysk højrentekonto udløbet –  ny 3 års binding til 0,5%? Bestyrelsen bestemte at VO binder beløbet de næste 3 år. Afslag fra Nordea Fonden til de nye Emit brikker vi har købt.

 

  1. Næste møde er mandag d. 22. maj efter fællesspisning. Omkostninger til bestyrelsens deltagelse i fællesspisningen afholdes af klubben.

 

Forslag til mødeplan for året.
Primo februar:       06/2      Forberedelse til generalforsamling og repræsentantskabsmøde.
Ultimo marts:         27/3     Opstart på et nyt år med nye ansigter. Konstituering.
Ultimo maj juni:     22/5     Klar til sommerens arrangementer. Og inden klubledermødet.
Ultimo september: 25/9     Sommersæsonen er slut og der er klubledermøde i november.
Medio december:  18/12    Årlig status. Lidt julehygge. Der er klubledermøde i januar.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x