Referat bestyrelsesmøde den 17. februar 2014

 Tilstede: Steen, Svend Erik, Pia, Anders, Jørn, Keld og Lene
 

    1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet er godkendt med følgende bemærkninger: AD pkt. 8 – Vestjydsk Bank ville give 2,25 %. Ad pkt. 9 – Dato for    generalforsamling ændret til den 11.marts 2014.

    2. Klubledermøde d. 29/01, Steen deltog. Lille fredeligt møde. Vedtaget videre arbejde med kun at skulle kigge et sted for træningsløb i hele Nordkredsen (link fra klubberne). Klasseopdeling til mesterskaber – måske ændring af aldre i klasserne.  Hele bestyrelsen i Nordkredsen blev genvalgt. Aktivitetspokal til Gert Johansen.

    3.Hjemmeside. Opfølgning. Stig har lavet en ekstern og en intern hjemmeside og meget er allerede blevet tilpasset efter de forslag/input der har været.

    4. Nytårsløb 4/1. Keld arrangerede. Velbesøgt. Selv postindsamlingskortet måtte tages i brug. Svend Erik er arrangør næste år.

    5. MTBO 18/1. Jørn arrangerede. 35 tilmeldinger, 25 mødte op inkl. et par stykker fra klubben. En rigtig god dag. En fra GIV vil lave et lignende arrangement i Undallslund.

    6. DOF repræsentantskabsmøde 1/3. Steen deltager. 3 ting: Én formandskandidat – VO stemmer på ham. Afskedsreception for Helge Søgaard – VO giver en gave. Forslag om at alle løb betales DOF afgift kr. 17 for de første 200 løbere kr. 33 for resten – VO stemmer imod forslaget, der må kunne findes en anden løsning.

    7. Generalforsamling tirsdag d. 11. marts.

        Regnskab. Pia rundsendte foreløbig regnskab for 2013. Har ikke fået regnskabet retur fra revisorerne endnu.

        Budget. Pia rundsendte budget for 2014.

        Valg.

        Forslag.

        Forplejning. Lene køber ind. Hele bestyrelsen møder kl. 18.30.

        Aktivitetspokal.

    8. Find vej 5. april 2014. Status v. Svend Erik. Materialer er i trykken, Steen skal have det med hjem fra Sjælland. Har aftale med en banelægger til projektet.

    Søren Meldgård og Mikkel Hagstrøm opstarter ”mini” orientering i Hald Ege.

    9.Plan for arrangementer næste år.

        Læsø 3-dages 16-17-18/7 2014. Status. Tilmeldinger kommer ind. Bemanding er på plads.

        DM klub finale 28/9 2014. Mønsted. Status. Steen er i skoven – dele af skoven som er tegnet skal tegnes om, da noget bliver ryddet af skovfolket.

        Natteravn oktober 2014.

        Andet?

    10. Bordet rundt. Pia – det går ikke ud over os som forening hvis bankerne går ned. Højrente konto – Vestjydsk Bank 2,00 %, Jyske Bank 1,875 % Nordea 1,25 % – hvad gør vi? Bestyrelsen besluttede at vi flytter kr. 300.000,00 til Vestjydsk bank på højrente konto. Lene – har ikke noget. Anders – har ikke noget. Svend Erik – har ikke noget. Jørn er med i MTB-O VM, hvilket ikke berører VO. Tilskud fra klubben til cykeltøj på lige fod med løbetøj? Ja fra bestyrelsen. Steen – er blevet ringet op fra en skole ang. arrangement, han takkede nej. Keld – havde fået et tilsvarende opkald, han takkede også nej.

    11. Næste møde. Mandag d. 31. marts. Keld er vært.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x