Referat bestyrelsesmøde 29. marts 2010

Bestyrelsesmøde
Mandag den 29. marts 2010 kl. 18.15 – 21.00
 
 
 
Til stede: Arne, Pia, Keld, Svend Erik, Stig og Lene.
Afbud: Michael.
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat godkendt. 
 1.  Konstituering af bestyrelsen.
                Formand: Arne Moe-Jensen
                Næstformand: Michael Dickenson
                Kasserer: Pia Gade
                Sekretær: Lene Stick Nielsen
                Medlem: Keld Gade
                Medlem: Svend Erik Skovsgaard
                Medlem: Stig Barret 
 
 1. Generalforsamling 2010 – opfølgning.
  • Generelt – god generalforsamling.
  • Nedsættelse af kontingent for ungdomsløbere – og evt. for nye medlemmer? Bestyrelsen besluttede ikke at nedsætte kontingentet – heller ikke for nye medlemmer. Ungdomskontingentet er i forvejen nede på halv pris kr. 150,00 pr. halve år mod voksenmedlem kr. 300,00 pr. halve år. Nye medlemmer har 3 gratis prøve gange inden de skal melde sig ind og kommer max til at betale kr. 300,00 ved selve indmeldingen. Der udover får man en række fordele som medlemmer, som vi vil få lavet en liste over.
  • Én kontingentopkrævning pr. år i stedet for 2? Bestyrelsen fastholder 2 gange om året.
  • Ungdomsarbejde – konsekvenser. Vi ser hvad der sker når ungdommen melder sig.
  • Andet? Nye medlemmer efterlyser samløb med en erfaren o-løber ved træningsløb. Alle opfordres til at være opmærksomme på dette forhold fremover. 
 1. DOF’s repræsentantskabsmøde. Orientering ved Pia, Keld og Arne. Arne orienterede – brochure med adventure i Rold og Sydvestjysk 5 dagesløb. Fredeligt møde. Vision 2015 blev godkendt med få justeringer. Genvalg til Helge Søgård som formand. Forslag om opkrævning af løbsgebyrer blev godkendt. Overskud på kr. 80.000,00. 
 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • B-løb på Broddingbjerg (16/5). SL: Stig/Svend Erik, BL: Jess. Der er styr på det.
  • Læsø 3-dages (15-17/7). Det er der styr på.
  • Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10). SL:? BL: Pia.
  • Løb i 2011 – ud over Påskeløb – Natteravn på Broddingbjerg.
  • DM-Nat i 2013. Evt. følgeløb dagen efter? 
 1. Påskeløb i 2011. Har afholdt møde med funktionslederne i kiosken. Annoncering efter øvrige funktionsledere kommer. 
 1. Diverse sager:
  • VO på Facebook? Arne vil meddele Grethe A. at hun gerne må fortsætte det gode arbejde.
  • Skovens Dag (SNS) – 9. maj ved Naturskolen. Arne står for det.
  • DN’s oprydningsdag. VO rengør skoven den 17/4 – Thora er tovholder.
  • Nye klubdragter (Svend Erik). Der bliver sat annonce på hjemmesiden med opfordring til at tilkendegive ønsker og behov.
  • ”Poster i skoven” nu ændret til ”Find vej i ..”. Projekt i Hald Ege. Svend Erik er tovholder.
  • Sportspraktikdagen i Bjerringbro 17/6 2010. Arne er tovholder og forventer en god dag.
  • ROS – Rund Og Sund. Løb for overvægtige børn blev afholdt den 24/3 2010 i Dollerup. Det gik godt – 33 børn gennemførte 2 baner med rimeligt stor entusiasme. 
 1. Bestyrelsesrunde. Svend Erik – Printer: pris på laserprinter kr. 5.000,00 -10.000,00. DOF´s kortudvalg kontaktes for evt. præferencer mht. valg af model. Lene – Thora har meldt sig ud af Hyggeudvalget. Har spurgt Anna, hun vil gerne være med. Pia – lokalefordeling? Arne har ikke set noget til det. Keld – Eventvogn bliver afprøvet til DM-Nat. Stig – har installeret et program på serveren, der er egnet for GPS (kan lave baner uden poster). Arne – mødereferat fra Introduktionsudvalget, de laver 3 opfølgningsaftner (kan ses i klubbladet). 
 1. Næste møde den 10/5 kl. 18.15. Arne er vært.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x