Referat Generalforsamling 15. marts 2016

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 15. marts 2015

 

1.     Valg af dirigent. Søren E. blev valgt. Generalforsamling godkendt.

 

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.Keld: sportsligt har vi fået mange medaljer. Vi forblev i 2. div. Medlemmerne har deltaget i mange arrangementer ca. 600 tilmeldinger. Stor ros til afviklingen af 1. div. Matchen i Vindum. 60 løbere til Natteravnen i Broddingbjerg. Økonomisk har vi overholdt budgettet. Masser af træning i såvel klub som i Hald Ege og i samarbejde med Karup og Skive samt MTB-O. Hus kontrakt med kommunen forlænget. Nye døre i sat. Socialt har vi også haft meget. Tommy – MTB-O – Hanstholm 5 dage med løb og træning. VO arrangør for løb i bl.a. bededagsferien. Afholdt kurser. Faste poste som de kan køre efter når de vil. Hans Chr. – div. match vigtigt at få ungdomsløberne med. Mikkel har 4 ungdomsløbere som er rigtig dygtige. Overvejer at starte nyt hold op. Beretning godkendt.

 

3.     Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015.Pia – regnskabet er i forvejen rundsendt til samtlige medlemmer. MTB-O samt leje af udstyr har givet godt. Udgifter til nye døre. Klubhuset betalt ud til næste år. Mikkel – hvad med sponsor for klubtøj? – Keld der er ikke nogen der vil sponsere tøj til o-sporten, nogle klubber har forsøgt. Søren – hvad dækker tilskud? Pia – tilskud fra kommunen til huset og til generator fra Nordea Fonden. Arne – forrentningen er det det bedste vi kan? Pia – ja vi kan ikke få højere renter uden risici. Christian – stor ros til kassereren. Anders – afskrivninger? Generatoren er straks afskrevet. Regnskabet er godkendt.

 

4.    Bestyrelsens planer for de kommende år. Keld – mere af samme skuffe. 2016: Affaldsindsamling, træning mandag og onsdag, børnegruppen Hald Ege, Rekruttering, Sct. Hans, Læsø 3-dages, natteravn i oktober, juleafslutning i december. Anders – Rekruttering – fokus på 25-50 årige – sammen med Mikkel og Stig gjort overvejelser for rekruttering. Der skal stables aktiviteter op som kan lokke nye til, forventninger m.v. hvordan fastholder vi dem. Synliggørelse af klubben i diverse medier. Udvidelse af Introduktions Udvalget for synliggørelse af relationer i forhold til alder, køn og motivationer. Målgruppe – løbere der gerne vil andet end blot at løbe rundt på asfalt og evt. hyggemotionisten. Der skal laves en arbejdsgruppe til at tage sig af rekrutteringen som kan kædes sammen med MTB-O.

2017:Sprint weekend i juni. DM klub den 24/9. Natteravn.

2018:9/9 arrangement i Ulbjerg.

Lene B. – Maling af huset som praktikskolen også gerne vil tage sig af. Godt initiativ med rekrutteringen.

Bestyrelsens planer er godkendt.

 

5.Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

 

6.    Fastsættelse af kontingent. Pia omdelte budgettet for 2016. Vi har skelet tilbage på forrige år. Svært at vurdere hvor meget rekrutteringen kommer til at koste. Vi vil søge om tilskud til ny projektor. Forslag til at fastholde kontingentet. Fastholdelse af kontingent vedtaget.

 

7.Valg af formand.

Keld Gade er ikke på valg.

 

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

·       Pia Gade – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

·       Jørn Svendsen– villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

·       Anders Byrdal – villig til genvalg.Genvalgt for 2 år.

 

                  Steen Frandsen, Lene Bejer, Lene Stick Nielsen er ikke på valg.

 

Valg af suppleanter.

På valg er:

·       Bent Hansen – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

 

Jess Rasmussen er ikke på valg

 

9.Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er:

·       Birgitte Jørgensen – villig til genvalg. Genvalgt for 2 år.

 

Kjeld Thomassen er udmeldt af klubben. Ny skal vælges.

Thomas Andersen kandidat. Valgt for 1 år.

 

·       Suppleant: Søren Elkjær er på valg – villig til genvalg. Genvalgt for 1 år.

 

10.Eventuelt.

·       Keld – Tommy har tegnet kort i Houlkær. Tommy – DOF har nedsat et skoleudvalg til ”Find vej i skolen”. Faste poster. Området dækker skolen. Samt skole nærkort der også område tæt på skolen. Se side 23 i klubbladet. Der skal foreligge en aftale mellem klubben og skolen. Interesserede må meget gerne melde sig til Tommy.

·       Thora – Tilbud fra Sct. Mathias Centret om uddeling af materiale/fremvisning af sporten en lørdag formiddag. Affaldsindsamling den 18. april. Skolernes Sportsdag d. 18. maj.

·       Aktivitetspokalen tildeles i år til Tommy Damsgaard som har vist eget initiativ, ved bl.a. at tegne Houlkær området som nu hænger sammen med Broddingbjerg.

·       Hans Chr.  – 10. april div. Match, der er ikke mange der er tilmeldte på nuværende tidspunkt, se at få Jer tilmeldt.

·       Keld – næste år skal der vælges en ny formand.

 

Tak til de 22 fremmødte.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x