Referat bestyrelsesmøde 31. august 2009

 

Bestyrelsesmøde Mandag den 31. august 2009 kl. 18.15 – 21.00
 
 
 
Tilstede: Arne, Pia, Keld, Lena, Svend Erik, Michael og Lene.
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referat er godkendt. 
 1. Orientering om klubledermøde i Nordkredsen den 4. juni i Silkeborg. Keld og Arne deltog. Arne fortalt bl.a.: O-patruljen kan tilkaldes af alle – uden for O-regi vil vi, orienterings- klubberne, blive orienteret så vi kan følge op på det. Nordkredsen vil arrangere DM-Nat i Grenå Plantage i 2010. Et ellers fredeligt møde.  
 1. Geocaching – VO’s holdning til aktiviteten set i lyset af Grethes informationer og Charlotte og Tommy’s invitation i klubbladet. VO har ikke noget med Geocaching at gøre, derfor skal Geocaching heller ikke stå nævnt i VO-res aktivitetsliste/kalender. Arne informerer Stig om at tage det af kalenderen. Derudover vil vi på nuværende tidspunkt ikke blande os i, hvad klubbens medlemmer i øvrigt skriver i klubbladet og på hjemmesiden. Evt. overskud fra det arrangement som Charlotte og Tommy har inviteret til, vil ikke tilgå VO.  
 1. Løb i 2009:
·        SkO-stafet eller Rulle-O-stafet 5. juni. Hvorfor var tilslutningen så ringe og hvordan gør vi det bedre til næste år? (- hvis vi skal forsøge igen). Vi afventer næste møde med Skiudvalget samt Karup/Skive/Viborg – træningsløbsaftaler for 2010.
·        B-løb – 4. oktober i Vindum (SL: Svend Erik og Stig, BL: Søren), stævneplads på plads, bemanding er stort set på plads. Mangler startpersonale. Oprydning af skovbund samt funktionsledermøde afholdes weekenden før. De vedrørte vil blive adviseret.
·        Natteravn – 21. oktober i Finderup. (SL:?; BL:?) Skovtilladelse næsten i orden.
·        Klubmesterskab bliver søndag den 1. november i Silkeborg Sønderskov. Klubfest afholdes den 14. november.
·        Lørdag den 10. oktober – ekstra løb i Undallslund for at ”nye” kan møde ”gamle” medlemmer. 
 
 1. Løb i 2010 samt langtidsterminsliste.
  • Læsø 3-dages (15-17/7). Skovtilladelse samt campingplads på plads.
  • Natteravn i Neckelmann/Skrikes (27/10)
  • B-løb på Broddingbjerg (16/5)
  • Langtidsterminsliste. Vi har budt ind på DM-Nat (Vindum) i 2013 (noget tyder på, at vi får tildelt arrangementet) og Divisionsfinale i 2014. Ændret procedure for fastsættelse af DM (tidligere tildeling så planlægningsperioden forlænges). 
 1. Påskeløb i 2011. Stævnepladser er udset. Appetitvækker klar til nettet. 
 1. Diverse sager:
  • Vestcup i Finderup – 23. august. Lena var tidtager. Der var ti rulleskiløbere.
  • Vintergymnastik. 7. oktober starter det op.
  • Poster i skoven. Svend Erik har sat sig ind i sagen og fortalte hvad han indtil videre har fundet ud af.
  • Kursustilbud i DOF-regi
  • Naturzoner i SNS’s skovområder. SNS v/Jan Højland har oplyst, at de udmeldte naturzoner på SNS´s hjemmeside kun i mindre omfang har betydning for VO-res åbne løb. Målgruppen er primært de regelmæssige aktiviteter i skovene. Herunder må vi forvente at træningsløb kan blive omfattet.
  • SKU inviteres med til næste BM. 
 1. Bestyrelsesrunde. Lena – næste mandag socialt samvær for nye og gamle medlemmer. TBE – Vil forespørge Jørgen Prag om han evt. via et indlæg i klubbladet vil informere klubben om hvad TBE egentligt er og hvor vidt O-løbere kan gardere sig imod det – evt. tilbud til alle klubmedlemmer om vaccination. Michael – korttegning: Vindum kortet skulle være færdigt nu. Broddingbjerg mangler lidt endnu, Michael har været ude i den østlige del – spændende område. Læsø digitalhøjdemodel? Bestyrelsen sagde ja til at hele kortområdet samt Vesterø købes. Påskeløbskortene gået lidt i stå. Svend Erik – printerpriser – laser A4 koster fra kr. 1.000,00 til 10.000,00- et print koster ca. kr. 1,oo pr. ark. A3 printer koster ca. kr. 20.000,00 ca. en tredjedel mindre i drift pr. ark. Pia – tryk ved Digisource koster kr. 1,46 pr. stk. + kr. 65,00 i opstart. Bestyrelsen er interesseret i at købe en printer i prislaget kr. 4.-5.000,00 Svend Erik undersøger hvilke printer modeller der findes i den prisklasse. Svend Erik havde fået en reklame med løbetøj af Keld, Birgitte og han arrangerer noget til nettet, så alle kan udtrykke sin mening om designet. Lene – havde ingen informationer. Pia – indkøb af telt. Vi har købt et klubtelt til 3.200,00 svenske kr. fået tilbudt et mere til skr. 2.800,00 pga. rødfarvet teltdug. Vi køber et rødt telt. Kuverter – beholdning er lav – vi venter lidt med bestilling af nye. Keld – den gamle MTR3 er ”død”. Godt vi anskaffede MTR4ren. O-service kursus, materialer/manualer er undervejs – Svenskerne har udviklet et nyt system. Arne – brev fra Fin Østergård, laden skal stadig rives ned – men der var noget mere i laden der lige skulle styr på først. 
 1. Eventuelt. Der var ingen indslag. 
 1. Næste møde 26/10 kl. 18.15. Michael er vært.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x