Referat Generalforsamling 10. marts 2009

 Generalforsamling 2009

Tirsdag den 10. marts 2009
 
Stig fylder 55 år i dag – tillykke med det.

1. Valg af dirigent. Søren Elkjær blev foreslået og valgt. Søren takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Arne henviser til seneste nummer af klubbladet. Kommentarer – Medlemstallet steget pænt frem til 2006, for derefter at være på vej nedad igen med en mindre tilbagegang også i 2008. Glædeligt at Skiudvalget er genopstået. Skovaftale med Viborg Kommune – vi må løbe alt vi vil (gælder også små arrangementer internt i klubben). Lavet opgørelse over forbrug af VO-res skove. 
Er klubben som vi gerne vil have det? Stig – det lave antal medlemmer er bekymrende. Jens – der er ikke så mange der blive til kaffe efter løb. Arne – det kræver noget mere af de aktive medlemmer. Søren – begynderkurserne var gode. Stig – der skal en god planlægning til inden et nyt kursus starter op. Helle – samarbejde med Atletikklubben? Vi kunne evt. få løbere herud samlet. Jens – de unge vil gerne deltage i løb men tager hjem uden det sociale. Pia – vi skal snakke med Atletikklubben først så vi ikke træder dem over tæerne. Lena – ny strategi for erhvervelse af nye medlemmer med nye tilbud? Arne – vi kunne lave en ”åbent hus” dag. Har Vasa givet nye medlemmer? Morten – nogen har snuset til det. Jens 6 unge har været her, men de blev ikke. Jens – atletikløbere kan træne rulleski selvom de er skadede. Lena – MTB-O satser vi på det? Nej det er ikke noget VO satser på. Keld – Fløjstrup var ødelagt af MTB kørsel. Arne takkede bestyrelsen, udvalgene, hjælpere ved arrangementer samt alle der har bidraget til at VO atter har haft et godt år. DM Bronze-medalje til Keld tillykke med det. 
Beretningen er godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Pia – det er gået godt som det plejer. Kort – militæret har købt for kr. 4.500,00, FSN Karup for kr. 2.500,00. Vi har købt digitale højdemodeller (udgift). Stor omsætning ifm. JFM – skyldes betaling for brug af skov – kr. 26.000,00, vi får refunderet kr. 20.000,00. Sponsorater er høje pga. bl.a. Nordea har givet os kr. 5.000,00 – vi har ikke nok endnu til at indkøbe det udstyr vi skal bruge. Løbsgebyrer = divisionturnering. Overskud igen i år. Søren – Fantastisk med det gode resultat. Jens B. Byggegæld høje renter 8 %? Bank indestående på kr. 71.000,00 til 2,5 %, kan det evt. svare sig at betale gælden? Pia – Renterne bliver dækket med 75 % via lokaletilskud. Arne – drift regnskab – vi tjener penge på de unge det er ikke meningen!
Keld – Læsø er en økonomisk chance vi tager, godt at klubben bakker op om det. Lena – Metax får vi noget der? Pia vi får kr. 1351,00. 
Regnskabet er godkendt.

4. Bestyrelsens planer for de kommende år. 
• Arrangementer – det faste interne +
• 2009 – Natugle i Margrethelund, Dansk Park Tour i Digterparken, SkO-stafet den 5. juni, B-løb i Vindum, og Natteravn i Finderup.
• 2010 – Læsø 3-dages, Natteravn i Vindum, B-løb på Broddingbjerg, evt. Park Tour, Natugle overdrages til anden side.
• 2011 – Påskeløb (Dollerup, Hald Ege og Ulbjerg)- stævneleder Pia og Keld og Natteravn.
• Ny hjemmeside – Stig er godt i gang. 
• Kortproduktion. Gang i korttegningen, mange projekter i de kommende år, primært forårsaget af Påskeløb 2011. Fint vi har så mange der vil tegne. 
• Introduktionsudvalget er blevet aktiveret. Lena – udvalget består af Helle og Birgitte B. Helle – vi tager kontakt med de nye medlemmer for at spørge ind til evt. ønsker og forventninger. Der forsøges med en mentor ordning. Lena – de nye skal hjælpes med tilmelding til løb. Birgitte – de skal vide at de også kan deltage i kaffe samt spisning. Vi skal være gode til at få vort budskab hørt.
• Faste poster – er indtil videre lagt i mølposen. 
Søren roser introduktionsudvalget. 

5. Behandling af indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent. Pia rundsendte budgettet for 2009. SKU´s budget er lidt anderledes end det fremsendte – skyldes at diverse kontingenter nu er medtaget. Bladpuljen = med det beløb der står. Forventer overskud ligesom sidste år. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver som sidste år – Familie kr. 1.200,00, Voksen kr. 600,00, Ungdom kr. 300,00. Det er okay vi tjener på arrangementer, da vi i dag skal betale kontingent til DOF. Søren kan godt lide forslaget. 
Forslaget med uændret kontingent er godkendt.

7. Valg af formand. Arne er på valg. Villig til genvalg. Keld – Arne er god som klubbens repræsentant udad til. Arne er genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Thora – ikke villig til genvalg, Bestyrelsen foreslår Svend Erik – Svend Erik blev valgt. Lene – villig til genvalg. Lene blev genvalgt. Michael – villig til genvalg – Michael blev valgt. Pia, Keld og Lena er ikke på valg. Som suppleant er Jesper Staal på valg – udmeldt af klubben.. Helle blev foreslået. Helle blev valgt. Bent Hansen er ikke på valg.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Keld Thomassen er på valg – villig til genvalg. Keld blev valgt. Jens Vestergård er ikke på valg. Som suppleant er Søren Elkjær på valg – villig til genvalg for 1 år. Søren blev valgt.

10. Eventuelt. Svend Erik – Park Tour – ønsker kursus i forståelse af sprint kort, regler m.v.? Bestyrelsen finder en dato for sådan et kursus. Lena – Banner? Pia der er kun én der har meldt ind. Hans Chr. – HUSK div. turneringen den 19. april i Grund. Lena – kommende rulleskiløb? Morten – lægger billet ind på en Vestcup i august. Arne – Skovens dag den 3. maj byder vi ind på. Affaldsindsamling officielt den 19/4 vi samler ind den 18/4 med Thora som tovholder. Alle opfordres til at tilbyde sig som hjælpere til de kommende arrangementer. Viborg Kommunes Sportsmestre hædres den 15. april. Fra VO deltager – Grethe A. guld DM-Nat, Keld G. guld DM-Nat, Jens og Jahn udtaget til VM. 

Gaveafdelingen:
Thora takkes mange gange for hendes medvirken i bestyrelsen.
Aktivitetspokalen 2008
I år skal den tildeles en person:
 som har været medlem af en anden O-klub.
 som trods alt har været medlem af VO i rigtig mange år
 som af flere omgange har påtaget sig tillidshverv i både klub, kreds og forbund 
 som ikke ryster på hænderne – hvilket gennem mange år har været en vigtig forudsætning for udførelsen af personens arbejde
 som er på forkant med teknologien
 som tilbringer rigtig mange timer bag skærmen og i skoven for at skabe hele grundlaget for vores sport – kortet
 som på DOF’s repræsentantskabsmøde blev hædret som “Årets kortprofil 2008”
 – og nu også tildeles Viborg Orienteringsklub’s aktivitetspokal – Steen Frandsen.

Formanden sluttede af med en tak til dirigenten og en tak til de fremmødte.
Der var i alt 16 fremmødte medlemmer.
 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x